Cesta empatie - pracovné listy

Mám záujem o túto službu
 
Ako som už spomínala, s tvorcami časopisu Lienka sme sa dohodli na mojej pravidelnej rubrike venovej emóciam.Verím, že deti i vy rodičia privítate možnosť aktívne sa spoznávať a pracovať na svojom sebapoznaní pomocou pracovných listov na tému Cesta Empatie, ktoré vám budú postupne voľne na mojej stránke k dispozícii. Postupne vnikneme do tajov toho, čo sa odborne nazýva emocionálna inteligencia. Deti budú mať možnosť hravou i náučnou formou preniknúť do základných poznatkov o tele, mysli a emóciach, naučia sa o empatii, láske, vďačnosti, odpúšťaní a mnohom inom. Každý pracovný list bude tematicky zameraný tak, aby sa deti postupne naučili spoznať sami seba, začali vnímať svoje emócie ako zdravú súčasť svojho života, vedeli ich identifikovať, pristupovať k nim a aby sa naučili empatii, prijatiu seba i druhých. Pracovné listy sú určené pre deti do 10. rokov, ale poznatky v nich sa týkajú vlastne všetkých vekových kategórií. V každom pracovnom liste na bude nachádzať i okienko pre rodičov. Verím, že hravou formou pootvoríme 13. komnatu, ktorú naše generácie i generácie našich rodičov dlhodobo vnímali ako tabu. A tak nech sa páči, vstúpte do sveta emócií.
Mám záujem o túto službu