Téma č.4: Odpustenie

CESTA EMPATIE rubrika o porozumení a emóciách

Sú veci či činnosti, ktoré keď sa raz naučíme, nikdy viac nezabudneme. Napríklad chodenie, sedenie, obliekanie, umývanie zúbkov, čítanie, bicyklovanie a podobne. Ale existuje niečo veľmi dôležité, čo sa učíme celý život.

Téma č.4: Odpustenie

Je to ODPUSTENIE.

Ide o učebnú látku, ktorú nám život opakovane prízvukuje: odpustiť iným, požiadať o odpustenie iných a odpustiť sám sebe.

A prečo je to na celý život?

Nuž preto, že život každý deň prináša situácie, kedy sa cítime ublížení alebo ubližujeme svojim konaním či slovom iným. Niekedy sú to drobné záležitosti, ktoré dokážeme ľahko odpustiť. Inokedy väčšie, s ktorými už problém máme. Deje sa to po celý život, a preto často dochádza k opakovaniu tejto „učebnej látky“.

Ale ako odpustiť napríklad niečo strašné, čo sa odpustiť len tak ľahko nedá?

Odpustenie neznamená súhlasiť s tým, čo sa stalo. Znamená to, že si uvedomíme, že v danej chvíli som ja (ak potrebujem požiadať o odpustenie ja) alebo ten druhý konal tak, ako som najlepšie vedel. Odpúšťame vlastne to, že vtedy som ja alebo ten druhý nevedel konať inak. Chýbali schopnosti či vlastnosti, ktoré by boli dovoľovali vyriešiť danú situáciu inak - bez zranenia a bolesti. Keď sa na túto záel žitosť pozrieme takto, potom to skutočne ide ľahšie.

CVIČENIE PRE ODPÚŠTANIE

Zavri si oči. Skús si spomenúť na nejakú udalosť, ktorá ťa nahnevala. Prehraj si v mysli túto spomienku od začiatku až do konca ako film. Čo sa stalo a kto bol pri tom?

Pravdepodobne sa ti pri prehrávaní spomienky vrátila emócia – rovnaká, akú si cítil aj vtedy. Ako ju pomenuješ a kde ju cítiš?

Skús sa v tom prehrávanom filme opýtať osoby, ktorej nevieš odpustiť, prečo tak konala? Čo nevedela urobiť v danej chvíli inak, čo jej chýbalo k tomu, aby ti neublížila? Odvaha, trpezlivosť, pokoj, vedomosti, čas? Alebo niečo iné? Určite to budeš vidieť, cítiť, prípadne počuť.

Predstav si, že jej všetko, čo jej chýbalo, daruješ v podobe kvetiniek rôznej farby. Ona akoby vdýchnutím vône týchto kvetiniek, nadýchne i tieto schopnosti. Máš?

A teraz si prehraj celú spomienku znova od začiatku a pozoruj, ako sa všetko v spomienke mení. Ako osoba, ktorá ti pôvodne ublížila, reaguje inak. Možno sa celá situácia odohráva úplne inak, možno by k nej vôbec nebolo došlo a možno sa dozvieš, ako si prispel k celej situácii ty.

V tejto chvíli sa pozri na svoje pocity. Zmenili sa? Si ešte nahnevaný, ubolený a ešte stále nechceš odpustiť? Pravdepodobne je už všetko inak...

Čo ešte pomáha pri odpúšťaní:

1. Keď odznie vlna emócií, hovor vždy otvorene o svojom zranení.
2. Odpustenie je v prvom rade rozhodnutie, že chceš odpustiť. Ak to nejde pozri sa, čo ti nedovoľuje odpustiť? Možno je pre teba oveľa dôležitejšie mať stále pravdu, ako utužovať dobré vzťahy, možno si tvrdohlavý či pyšný. A možno ti chýba odvaha a máš strach, že by si bol opäť zranený. Skús to preskúmať. Možno ti pomôže, ak si založíš zošit a budeš si písať, s čím máš problém a čo nevieš odpustiť. Keď na to prídeš, začneš sa uzdravovať.
3. Zakaždým, keď si urobil chybu, ospravedlň sa.
4. Ak ťa niekto požiada o odpustenie, odpusť.
5. Ak chceš naozaj úprimne odpustiť, pocítiš príjemný pocit. Možno úľavu, radosť alebo lásku.

Azda ti pomôže, ak ti priblížim, čo ti neodpustenie a odpustenie prináša a prečo je dôležité.

Prečo je dôležité odpúšťať?:

Pretože, neodpustenie prináša:
  • opakovaný alebo neustály hnev, smútok, strach či pocit viny,
  • pocit, že mi neustále niekto ubližuje, nedôveru, sklamanie,
  • chuť na odplatu a mnoho ďalších podobných typov emócií.
Zároveň nás neodpustenie opakovane vracia, k nejakej udalosti z minulosti. Táto spomienka nás udržuje akoby vo väzení toho, čo sa stalo. Tieto emócie sa schovajú a nepozorovane nám škodia. Dlhodobé zotrvávanie v tomto stave spôsobuje, že sa cítime zle a môže zapríčiniť aj chorobu.

A skutočné odpustenie prináša:
  • pokoj, uvoľnenie, radosť...
Prispieva k zlepšeniu našich vzťahov s ľuďmi tým, že si dokážeme uvedomiť, že každý sme odlišný a inak reagujeme. Odpustením dávame slobodu sebe i iným byť takí, akí sme. Ak sa odpúšťaniu začneme učiť, náš život bude oveľa jednoduchší, krajší a pokojnejší.

Skutočné odpustenie prichádza ako pocit z hlbín srdca. Iba naozaj úprimné odpustenie má obrovskú silu, dokonca dokáže vyliečiť i chorobu.

Okienko pre rodičov

1. Zamyslite sa nad tým, ako je to s odpúšťaním a ospravedlňovaním u vás, vo vašich vzťahoch. Ide o súčasť vášho bežného života? Ak nie, začnite s praktikovaním týchto pilierov láskavosti u vás a v rámci celej rodiny.

2. Naučte sa ospravedlňovať aj deťom. Ak spravíte niečo, čo vás mrzí, vyjadrite ľútosť.

3. Začať s tým je niekedy ťažké, ale buďte deťom príkladom, opakovane to skúšajte. Hlavne začnite u seba. Niekedy chvíľu trvá, kým sa dokážeme naučiť povedať „prepáč“ alebo skutočne odpustiť. Ale ak budeme trpezlivý a proces odpúšťania si zakomponujeme do svojho života, postupne budú prichádzať aj všetky benefity odpustenia, o ktorých som písala vyššie.

4. Dávajte deťom opakovane ďalšiu a ďalšiu šancu a vystríhajte sa používania spojení ako „toto ti nikdy neodpustím“, „to sa nedá odpustiť“ a pod. Deti nedokážu rozlíšiť, či ste niečo povedali v zlosti alebo bezmocnosti a keď tieto pocity alebo emócie pominú, všetko sa vráti do normálu. Deti veci berú ako fakt, pocit neodpustenia a toho, že sú zlí v ich podvedomí drieme neustále, často s nimi zostáva po celý život.

5. Odpustenie je oslobodením pre všetky zúčastnené strany, ale predovšetkým pre toho, kto odpúšťa. Treba si však uvedomiť, že len odpustenie, ktoré skutočne vychádza zo srdca, je oslobodením. K takémuto precítenému odpúšťaniu je však potrebná trpezlivosť a pravidelný tréning.