Od vyhoretia k životnej sile

Mám záujem o túto službu
 
K zaoberaniu sa touto problematikou a uvedeniu tohto programu ma priviedli bohaté skúsenosti s mojimi klientami a musím priznať i bohužiaľ moje vlastné. Je to problém, ktorý si možno väčšina ľudí po dlhú dobu vôbec neuvedomuje, nakoľko vyhoretie má niekoľko fáz a zväčša až tie posledné fázy človek začne vnímať ako niečo mimoriadne a zväčša až vtedy, keď si nevie poradiť, niečo v celej záležitosti zmeniť. Ide teda o pozvoľný a spočiatku nenápadný proces.

Takže, čo to vlastne vyhoretie je?

Ide o stav hlavne psychickej vyčerpanosti, so zapojením čiastočne i fyzickej a sociálnej oblasti, kde kľúčovou zložkou je emočná vyčerpanosť, kognitívne vyčerpanie, opotrebovanosť, stagnácia a celková extrémna únava. K uvedenému stavu dochádza v dôsledku chronického stresu, hlavne pracovného, ktorý je dopĺňaný problémami osobného či sociálenho života. Za stresom stojí vysoký výkon, spojený s veľkou zodpovednosťou a nasadením. Pôvodne sa predpokladalo, že vyhoretie postihuje len ľudí z pomáhajúcich profesií, ale skúsenosti posledných období túto tézu vyvrátili. Vyhoretie môže postihnúť kohokoľvek.

Neexistuje ostrý predel medzi obyčajným vyčerpaním a vyhorením.

Ako môžme teda vyhoretie rozpoznať?

Existuje celý rad symptómov, ktorý na uvedený stav upozorňujú. Faktom je, že si ich uvedomujeme až v posledných fázach vyhoretia. O aké symptómy teda ide?
 • pokles výkonu
 • depresia a úzkosti, apatia
 • stav extrémneho dlhotrvajúceho vyčerpania
 • poruchy pamäte a sústredenia sa
 • poruchy spánku
 • telesné ťažkosti (tráviaci trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulárny systém, celkový pokles vitálnej energie...)
 • nespokojnosť, neschopnosť uvoľniť sa a relaxovať
 • tendencie k návyku na psychoaktívne látky (alkohol, cigarety, ...) alebo nutkavá chuť na jedlo
 • zníženie sebadôvery a poruchy v medziľudských vzťahoch
Výsledkom je, že človek stráca záujem o svoju prácu, ako aj o osobný rozvoj, uspokojuje sa s každodenným stereotypom, snaží sa iba prežiť, nemať problémy, je emočne "vyprahnutý", dochádza k redukcii až strate tvorivosti, iniciatívy a spontánnosti, prevažujú negatívne pocity a pridružujú sa aj somatické ťažkosti. Nastupuje chronická únava, z ktorej sa nestačí vyspať.

Keď sa už tento stav rozvinie, nemožno ho odstrániť len krátkodobým odpočinkom. Riešenie tohto problému je veľmi pomalé a trvá zvyčajne mesiace, či zložitejších prípadoch dokonca roky.

Nami navrhovaný program trvá desať týždňov

Je starostlivo skombinovaný tak, aby sa dotkol všetkých menovaných symptómov. Ako bolo spomenuté vyššie, keďže ide o veľmi závažný a dlhotrvajúci problém, je možné, že uvedený program bude treba zopakovať. Program možno zopakovať trikrát, prípadne užívať vybrané esencie, ktoré boli najväčšou výzvou do odstránenia symptómov.

Ako možno program absolvovať:

1. Zakúpiť si 10 esencií a ísť programom len pomocou užívania esencií
2. Zakúpiť si 10 Aqua Ignea a ísť programom len pomocou natierania tela gélmi Aqua Ignea, ktoré obsahujú kombináciu zvyčajne troch základných esencií
3. Intenzívna varianta – kombinácia užívania esencií a natierania gélmi Aqua Ignea
4. Možnosti 1 až 3 v kombinácii s osobnými sedeniami

Ako z vyššieuvedených možností vyplýva, je možné ho absolvovať samostatne, byť vedený len samotnými esenciami alebo pomocou doprovodných sedení, ktoré vám môžu napomôcť omnoho efektívnejšie, s plným porozumením procesu a za podpory terapeuta prejsť celým procesom veľmi komplikovanej zmeny.

Ako si objednať a koľko to stojí

Ako: 
prostredníctvom objednávkového formuláru alebo na mailovej adrese info@janakoczkasova.com

Cena: 
 1. 10 esencií v celkovej sume 236,- EUR
 2. 10 Aqua Ignea v celkovej sume 350,- EUR
 3. sada 10 esenciíí a 10 Aqua Ignea v celkovej sume 586,- EUR - V prípade voľby tejto možnosti je zľava 5% na produkty. V prípade nákupu na viac častí, je zľava aplikovateľná až pri poslednom nákupe.
 4. sada 10 esenciíí a 10 Aqua Ignea v celkovej sume 586,- EUR plus cena jednotlivých sedení.

V prípade voľby tejto možnosti je zľava 10% na produkty . V prípade nákupu na viac častí je zľava aplikovateľná až pri poslednom nákupe.

V prípade zasielania esencií poštou sa k uvedenej cene účtuje poštovné a balné 4,- EUR
Mám záujem o túto službu