Program šitý na mieru

Mám záujem o túto službu
 
Ako som už veľakrát spomínala, trpezlivosť, vytrvalosť, viera a vnútorné chcenie sú základom akéhokoľvek úspechu, proces našej transformácie či zmeny nevynímajúc. Zázraky sa málokedy dejú sami od seba a okamžite, skôr sa o ne musíme pričiniť my sami.

Program šitý na mieru trvá desať týždňov. Človek si sám za mojej pomoci zostaví postupnosť krokov, ktoré ho dovedú k sebapoznaniu, naštartujú zmenu a privedú k uvoľneniu mnohých blokov, k sile, rovnováhe, prijatiu, kreativite a podobne. Desať týždňov je čas, počas ktorého sa môže už všeličo zmeniť. Za desať týždňov sme už schopní vystúpiť z komfortnej zóny a krok po kroku pozorovať a čeliť tomu, čo nás obťažuje, čo nám neslúži. Stať sa vedomými účastníkmi procesu vlastnej zmeny.

Je venovaný tak ľuďom, ktorí sa chcú bližšie pozrieť na seba, na svoj osobný život, ako aj tým, ktorí potrebujú podporu resp. zmenu v profesionálnom živote. Program je možné nasmerovať a dotknúť sa i svojich vzťahov. Predovšetkým je to o prehodnotení vzťahu  samého k sebe, ale aj vzťahov osobných či partnerských.

Základom celého procesu a prvým krokom je oboznámenie sa so základnou mandalou esencií, to znamená prejdeme spolu každú esenciu. Všimneme si ich základné vlastnosti, predovšetkým emócie a na ne naviazané myšlienkové a mentálne programy s ktorými pracujú, ich účinky, témy, ktoré riešia, ako aj očakávaný efekt, ktorý do života prinesú. Tento prvý krok slúži na to, aby sa klient nacítil na každú esenciu, uvedomil si, čo daná esencia v ňom vyvoláva, či ho zasiahla na citlivom mieste alebo pocítil súlad a splynutie s informáciami, ktoré nám tá ktorá esencia odovzdáva. Následne si klient na základe prvotne stanovenej témy a vlastných vnútorných pocitov vyskladá desaťtýždňovú mandalu – sekvenciu esencií. Esencie sú základným učiteľom celého procesu. Prinesú hlboké sebapoznanie a sebauvedomenie, ktoré sú pre zmenu fundamentálne. Neoddeliteľnou súčasťou je konfrontácia s našimi tieňmi, teda tými stránkami našej osobnosti, ktoré zvyčajne vedome či nevedome odmietame, a ktoré zvyčajne stoja za situáciou alebo problémom, ktorý potrebujeme pochopiť, prijať a pustiť. Tieto tiene sa postupne odhaľujú, zviditeľňujú, až sa nakoniec stanú vedomými.Vtedy nastáva moment, kedy sme pripravení ich pustiť resp. niečo v svojom živote zmeniť či urobiť.

Veľa ľudí si transformáciu spája s bolesťou či utrpením. Ale celý proces môže prebehnúť bezbolestne, pomocou hlbokého uvedomenia si zmeny, jej precítením na úrovni tela, uvoľnením tela, aby naše vedomie dostalo možnosť vytvárať nové synapsy, a tým nastoliť zmenu. Klient je práve kvôli tomuto po celú dobu podporovaný sériou individuálnych sedení, ktoré mu pomôžu ľahšie a s pochopením celého procesu prejsť obdobím započatej zmeny. Počas sedení sa bližšie pozrieme na obmedzujúce emocionálne bloky, či nefunkčné mentálne či myšlienkové pochody. Veľkým pomocníkom celého procesu sú aj telové esencie Aqua Ignea, ktoré celý proces na úrovni tela uľahčujú a urýchľujú(tieto nie sú zakomponované do ceny, ale je možné ich podľa vlastného uváženia resp. pocitu dokúpiť).

Program je intenzívny a vyžaduje sa aktívna spolupráca účastníka. Moje skúsenosti však potvrdzujú, že čím aktívnejšie a s väčšou odhodlaním vo vlastnú zmenu človek program absolvuje, o to intenzívnejšie a hmatateľnejšie sú výsledky.

„Existujú dve cesty životom: Bežná a čarovná

  • Bežná, v ktorej nás strach, stereotyp a komfortná zóna udržuje v „pomyselnej istote, ktorá sa môže v ktoromkoľvek okamihu rozplynúť“.
  • Čarovná, ktorá prináša radosť, šťavnatosť, život. Aby sme mohli po nej kráčať, musíme zatriasť našimi neurotransmitermi, prejsť a precítiť naše jednotlivé emočné časti, stať sa vedomými a začať vibrovať v zmene.“
Sandra Epstein

Ktoru cestou ste sa rozhodli kráčať vy?

Ako si program objednať a koľko to stojí

Ako: 
prostredníctvom objednávkového formuláru alebo na mailovej adrese info@janakoczkasova.com

Cena: 
750,- EUR vrátane 10 esencií a 5 individuálnych sedení v rozsahu cca 10 hodín

V prípade zasielania esencií poštou sa k uvedenej cene účtuje poštovné a balné v sume 4,- EUR (v rámci SR).
Mám záujem o túto službu