Nastupuje vaše dieťa do škôlky, do školy, na strednú alebo vysokú školu?

Mám záujem o túto službu
 
Čaká vaše dieťa veľká zmena?

Nastupuje do škôlky, do školy, na strednú alebo vysokú školu? Každá zmena je svojím spôsobom stres, ktorý každé dieťa prežíva inak. Niekedy ide o plynulý prechod bez väčšej emocionálnej záťaže, inokedy býva takáto zmena zaťažkávajúcou skúškou nielen pre dieťa, ale i pre celú rodinu a niekedy si dôsledky tažko zvládnutého prechodu dieťa nesie celý život.

Sama som si ako matka dnes už dospelej dcéry niekoľko takýchto období zažila a nebolo to miestami vôbec ľahké. Vtedy som však takéto možnosti nemala a trápili sme sa občas obe. Keďže veľa robím s deťmi, uvedené situácie ako terapeut zažívam opätovne a vidím, že je to dosť bežný jav, ktorému sa dá predísť resp. dá sa prežiť oveľa jednoduchšie či ľahšie.

Typickými emóciami tohto obdobia sú strach, pocit opustenia, samoty, hnev, bezradnosť, smútok, ale aj neschopnosť pustiť sa emočne či mentálne vývojového cyklu, ktorý je už prekonaný. V dôsledku týchto emócií môžu vznikať negatívne mentálne programy, v prípade, že sa dieťa nevie dlho adaptovať, môže zaostávať či zostať vyčlenené z kolektívu. Sprievodným javom je i zvýšená chorľavosť.

Ponúkam vám riešenie v podobe malého balíčku produktov Araretama, ktorý je zostavený tak, že pomôže dieťaťu prirodzene mentálne uzavrieť cyklus z ktorého odchádza, emocionálne spracovať zmenu a s dôverou sa otvoriť novému. S prípravou je možné začať hneď na úvod a nemusíte čakať, kým vám realita ukáže, že reálne už problém vznikol. Častokrát zmenu prežívajú ťažko i rodičia, hlavne matky, ktoré sa boja uvedenej zmeny a dôsledkov novej situácie na rodinu a nich samých. Tento balíček pomôže aj vám prirodzenou cestou prijať uvedenú zmenu do života. Samozrejme dávkovanie je iné.

Z čoho sa balíček skladá:

Balíček sa skladá z esencií Cajú, RenascerAqua Ignea zelená.
Využite akciu do 31.10.2018 a
  • 1. zakúpte si tento balíček za 75,- EUR (riadna cena 81,- EUR)
  • 2. zakúpte si tento balíček a objednajte si k tomu individeuálne terapeutické sedenie pre vaše dieťa za 118,- EUR (riadna cena 131,- EUR)

Ako balíček používať:

3 x 3 kvapky z oboch esencií a natierať telo jeden až dvakrát denne s Aqua Ignea

Pre bližšie informácie som vám rada k dispozícii na mojom telefónnom čísle 0915747539 alebo na emaile info@janakoczkasova.com
Mám záujem o túto službu