Pre detiNie je žiadnym tajomstvom ak poviem, že dnešné deti sú iné. Pre niektorých sú zlé, drzé, nezvládnuteľné, pre iných sebavedomé, od malička vedia, čo chcú, sú múdrejšie, atď. Faktom však je, že sú iné v tom zmysle, že možno podvedome vyjadrujú otvorenejšie svoju jedinečnosť, ako sme ju vyjadrovali my alebo ako bolo dovolené vyjadrovať nám. Mnohí žasneme nad tým, koľko energie majú deti, ako dokážu byť neuveriteľne aktívne v každom okamžiku.

Častokrát prílišná aktivita, dynamičnosť detí je však kvalifikovaná za hyperaktívnosť. A pritom častokrát je to len nespútaná živá dynamická energia, ktorá nie je usmernená.  Usmernená napríklad hrou. Už vo veľmi ranom veku dieťaťa sa snažíme dieťa rozvíjať hlavne na mentálnej úrovni, uvažuje sa o ešte skoršom nástupe do školy. Avšak v prvých rokoch života je potrebné hlavne rozvíjať vnútorného génia, nie vedomosti. V tomto období sa vytvára a skladá obraz nášho sveta, našich myšlienkových návykov a je to obdobie, v ktorom je dieťa mimoriadne citlivé na prejavy vonkajšieho sveta, na reakcie rodičov a ľudí, ktorí bezprostredne pôsobia v jeho okolí. Je zaujímavé na druhej strane pozorovať, ako s pribúdajúcim vekom nad nimi preberajú moc naše osobné a kultúrne návyky, ako klesá prirodzená dynamická energia. Je to dôsledkom hlavne toho, že zhruba okolo začiatku školského veku je už pevne daná väčšina našich vnútorných vzorcov. Preto je veľmi dôležité práve v tomto veku do sedem rokov prísne dbať na emocionálny, duševný a mentálny vývoj každého dieťaťa. Dieťa je odrazom alebo zrkadlom toho, ako žijú rodičia, aké vzťahy panujú v jeho okolí, aké je sociálne prostredie, aké udalosti sa v jeho okolí dejú a v neposlednej rade si každé dieťa so sebou na tento svet prináša podvedomý batôžtek programov a pocitov, na ktorých fungovali alebo s ktorými prišli do styku ich predkovia.

Niekedy je to pre dieťa veľmi ťaždé zorientovať sa v tom, čo vidí a čo vnútorne cíti. Veľakrát sa snaží svoje vnútorné pnutie prejaviť a nenachádza pochopenie i keď veľakrát vlastne len opakuje to, čo vidí alebo cíti. Ak dlhodobo nedokáže nájsť rovnováhu medzi tým čo cíti a tým, čo vidí, prepadá rôznym emocionálnym stavom, uzatvára sa a pripravuje si vo svojom vnútri zárodky problémov, či už zdravotných alebo psychických, ktoré sa môžu nečakane pred predchádzajúceho varovania a zjavnej súvislosti prejaviť oveľa neskôr.

Vždy keď príde ku mne rodiť s dieťatkom, skôr alebo neskôr sa ukáže určitá spojitosť medzi tým, čo zažíva rodič a dieťa. Skúsenosti mi ukázali, že veľakrát sa stav dieťaťa mení tým, že na sebe začne pracovať rodič. A to hlavne u malých detí, ktoré sú na zmeny veľmi citlivé a schopné vlastné zmeny realizovať akosi ľahšie a spontánnejšie ako my dospelí. Preto veľmi doporučujem spoločnú prácu detí a rodičov, pretože efekt je omnoho rýchlejší a markantnejší.

Som hlboko presvedčená, že je nevyhnutné pracovať s deťmi od ich útleho veku v čase, keď sa neprejavujú žiadne emocionálne alebo zdravotné problémy, aby sme podporili ich zdravý emocionálny, duševný a mentálny vývin.

To je dôvod, prečo nabádam rodičov, aby na sebe sami pracovali, aby tak vytvárali priestor pre zdravý rozvoj svojich detí a aby prinášali deti skôr, ako sa u nich rozvinie problém.

Možnosti práce s deťmi:

  • individuálne sedenia pre deti od 3 -18 rokov (bez účasti rodičov)
  • pri deťoch mladších ako 3 roky je to konzultácia s rodičmi a navrhnutie postupu
  • seminár Cesta empatie pre deti od 3-6 rokov
  • seminár Cesta empatie pre deti od 6 - 10 rokov

O termínoch jednotlivých seminárov sa môžte dočítať v mojom kalendári alebo prostredníctvom newsletteru, ktorý pravidelne zasielam každý mesiac.


Pri svojej práci s deťmi využívam rôzne nástroje, ale základom sú vibračné esencie a esencie na natieranie Aqua Ignea. Pomocou hudby, obrázkov, pohybu, kreslenia či iných nástrojov pracujem s citlivou dušou dieťaťa, pričom nikdy neprekročím hranice, ktoré si dieťa stanoví. Je to spolupráca na báze dôvery, hravosti s rešpektovaním intimity dieťaťa. Prvému sedeniu predchádza dlhší telefonát alebo sdenie s rodičom, kde sa dozviem základné informácie o dieťatku, prostredí v ktorom vyrastá, o jeho vývoji a podobne.

Zoznam služieb Pre deti: