Služby

Čítaj viac

Dlhé roky individuálnej praxe s klientami mi dali jedno veľké ponaučenie. Od poznania samého seba sa odvíja celý náš život. Prevažná väčšina ľudí hľadá odpovede na svoje každodenné otázky či problémy mimo seba, v svojom okolí, v knihách, na kurzoch a podobne. Ešte je však stále málo tých, ktorí odpovede hľadajú v sebe. Neriešime svoj život v súlade so svojimi potrebami a vnútornými zdrojmi, či talentami. Nie je sa však čo diviť, dlhé generácie boli vychovávané k potláčaniu samého seba, k neprejavovaniu svojich pocitov a potrieb. Vždy bol prednejší niekto iný, názor niekoho iného bol lepší, niekto iný bol vždy lepší.

Na to, aby človek spoznal sám seba resp. aby aspoň nakukol do tajomstiev a bohatstva svojho vnútorného sveta, je potrebná intenzívna a kontinuálna práca. Aby dokázal žiť podľa svojich predstáv a pocitov je potrebná vytrvalosť a aj kus odvahy. Nejde tu však o nejaký konečný cieľ, ale o proces. Je to proces, ktorý keď naštartujeme, bude prirodzene pokračovať celý náš život.

Komu sú moje programy určené? Kto tvorí moju klientelu? Portfólio ľudí, ktorí ma navštevujú je skutočne široké. Sú to dospelí, ženy i muži, čo je potešiteľné v poslednej dobe skutočne narastá počet mužov, ktorí si uvedomujú potrebu kráčať svojou cestou a potrebu poznať svoje pocity, svoje potreby i talenty a nebyť chytený v programoch mysle či ega. Prečo to spomínam je fakt, že donedávna priekopníčkami na tomto poli boli prevažne ženy, ktoré ako prvé zacítili potrebu niečo začať meniť a ako prvé začali masovejšie tieto zmeny aj realizovať. Najčastejšie to bolo spočiatku až v momente, keď niektorá časť života prestala fungovať, či už zdravie, psychika, vťahy a pod., dnes sa však teším, že prichádzajú predovšetkým ľudia, ktorí vnútorne cítia potrebu zmeny skôr ako ich život nejakým zásadným spôsobom k zmene dotlačí v podobe choroby, straty zamestnania, straty partnera a podobne. Je to veľmi potešujúce a priznám sa, že práca s týmito ľuďmi je na úvod oveľa jednoduchšia, vďaka tomu, že chápu potrebu vlastnej zmeny a v neposlednej miere chápu i to, že kľúč k zmene držíme v rukách mi sami. Všetky metódy, sedenia, terapie sú len nástroje a rozhodujúcu rolu v tom zohrávame aj tak my sami. Ako tieto nástroje uchopíme a čo s nimi v reálnom živote urobíme.

Programy, ktoré ponúkam, sú teda určené ženám i mužom, bežným ľuďom, radovým pracovníkom, ale podnikateľom, manažérom na podporu a rozvoj kreativity, dosahovanie lepších výsledkov, odhalenie talentov, posilnenie kreativity, nájdenie svojej osobnej či profesionálnej cesty, nájdenie pokoja, radosti a hojnosti v tom najširšom slova zmysle i na zlepšenie vzťahov. Vzťahov k sebe samému, k okoliu i spoločnosti, ktorej súčasťou je každý z nás.

Nemalú časť mojej klientely tvoria deti. Som veľmi rada, že môžem pracovať práve s deťmi, nakoľko viem, že to, do akej miery rozvinú svoju autenticitu a svoje talenty, ako pochopia svoje pocity a emócie a ako ich dokážu prijímať a ako s nimi dokážu pracovať, to ovplyvní ich zdravie a kvalitu ich budúceho života.

Takže jednoducho povedané, som tu pre všetkých, ktorí cítia potrebu zmeny a ochotu niečo pre seba a svoj život vykonať.