Od smútku k radosti

Mám záujem o túto službu
 
Zo všetkých vášní duše človeku najviac škodí smútok (T. Akvinský)
Smútok je jednou zo základných ľudských emócií. Ide o emocionálny proces, ktorým sa spracovávajú záťažové situácie a udalosti. Smútok je reakciou na zážitok straty, ktorých je v našom živote plno. Pokiaľ si dovolíme smútok naplno prežiť, dochádza k úľave a spracovniu záťažovej situácie alebo udalosti.

Smútok alebo (najmä ak má väčšiu intenzitu) žiaľ, skľúčenosť či zármutok je dlho trvajúci stav zachmúrenosti, clivoty a ľútosti, ktorý je charakterizovaný celkovým útlmom psychickej aktivity a znížením psychickej odolnosti voči aktuálne pôsobiacim vplyvom, a je často sprevádzaný pocitmi bezmocnosti, slabosti, opustenosti a prázdnoty.

Tieto pocity vedomé, ale aj neuvedomované, blokujú fyzickú  energiu tela a ak trvajú príliš dlho prispievajú k fyzickému či psychickému poškodeniu zdravia.

Typickým prejavom smútku je plač, pomocou ktorého sa smútok rozplýva a uvoľňuje. Vzhľadom na to, že sa dnes všeobecne spoločensky preferuje potláčanie a ovládanie emócií, plače sa oveľa menej, nedáva sa priestor na smútenie a smútok sa tak potláča hlboko dovnútra. Od smútenia sú odrádzané deti i dospelí. Nezriedka dochádza k tomu, že sa tieto potláčané reakcie zafixujú a prejavují sa to neskôr vo forme neschopnosti smútiť, čo môže vyvolať problémy smerujúce k depresii, telesným či pychosomatickým problémom.

Pri svojej práci so smútkom prichádzam do styku veľmi často. S neschopnosťou uľaviť si plačom ešte častejšie. U detí i dospelých. Smútok býva hlboko často ukrytý pod nánosom iných emócií a dostať sa k nemu nebýva ľahké. O to úžasnejšie je vidieť zmenu, keď sa smútok rozpustí a dieťaťu alebo dospelému sa uľaví, zmení život a vnímanie bežnej reality. Keďže smútok je veľmi záľudnou a ťažkou emóciou, rozhodla som sa práve smútku venovať jeden z mojich programov.

Nami navrhovaný program trvá šesť týždňov

a je možné, že ho bude potrebné zopakovať. Program možno zopakovať trikrát, prípadne užívať vybrané esencie, ktoré boli najväčšou výzvou, do odstránenia symptómov.

Aqua Ignea: Yellow, Orange, White

Ako možno program absolvovať:

  1. Zakúpiť si 6 esencií a 3 Aqua Ignea a ísť programom len pomocou užívania esencií a natieraním tela gélmi Aqua Ignea, ktoré obsahujú kombináciu zvyčajne troch základných esencií
  2. Možnosť 1 v kombinácii s individuálnymi terapeutickými sedeniami
Ako z vyššieuvedených možností vyplýva, je možné program absolvovať samostatne, byť vedený len samotnými esenciami alebo pomocou doprovodných sedení, ktoré vám môžu napomôcť omnoho efektívnejšie, s plným porozumením procesu a za podpory terapeuta prejsť celým procesom veľmi komplikovanej zmeny.

Ako si objednať a koľko to stojí

Ako: 
prostredníctvom objednávkového formuláru alebo na mailovej adrese info@janakoczkasova.com

Cena: 
  1. Možnosť: 6 esencií a 3 Aqua Ignea v celkovej sume 249,- EUR
  2. Možnosť: sada 6 esenciíí a 3 Aqua Ignea plus 3 individuálne terapeutické sedenia v celkovej sume 549,- EUR

V prípade zasielania esencií poštou sa k uvedenej cene účtuje poštovné a balné v sume 4,- EUR (v rámci SR).
Mám záujem o túto službu