Pre dospelých

Na základe mnohých osobných skúseností, ktoré som získala vďaka vlastnej nepretržitej ceste zmeny, mnohým učiteľom a práci s klientami, som pre ľudí, ktorí sa chcú vo svojom živote neustále posúvať a učiť, vypracovala portfólio individuálnych ale i skupinových programov, ktoré klienta vedú vlastnou cestou k odhaleniu samého seba, svojich talentov, sabotérov v podobe strachov či presvedčení, k spoznaniu seba ako bytosti, ktorá disponuje emocionálnou a mentálnou výbavou, ktorú nevieme vôbec využívať vo svoj prospech. V rámci svojej hlbokej introspekcie sa klienti zoznámia so stereotypmi svojho správania, programami mysle, odhalia bloky, ktoré bránia vytvoriť si úspešný a sebou vymodelovaný život. Klienti aktívne vstupujú do modelu svojho života, menia sabotérov na spolupracovníkov, sú konfrontovaní so svojimi tieňmi, ktoré sa učia aktívne prijímať a nebojovať s nimi, stávajú sa aktívnou súčasťou vlastného procesu zmeny.

Vďaka vlastnej ceste, vlastným skúsenostiam či už osobným alebo nadobudnutým pri práci s klientami viem, že neexistuje zázrak v podobe jedného sedenia alebo jednej terapie akéhokoľvek druhu. Vždy je to určitá cesta, či už kratšia alebo dlhšia, ale vždy je to cesta, ktorá vedie k zmene. To ma viedlo k tomu, že vo svojej práci uprednostňujem dlhodobý faktor spolupráce. Základom mojej práce sú 10 týždňové cykly, po ktorých klienti dokážu zavnímať svoju naštartovanú zmenu. Moje ponúkané programy vychádzajú z mojich osobných skúseností, z toho čo som prežila, kam som sa posunula, aké zmeny som vykonala. Témy programov viac menej korešpondujú s témami, ktoré som na svojej ceste riešila ja, takže ide o prežité a zažité zmeny. V mojej ponuke nájdete aj programy, ktoré vytvorila v rámci svojho transformačno - vzdelácieho programu Sandra Epstein. Tieto programy sú podrobne vypracované v časti Araretama.

Zoznam služieb Pre dospelých:

 • Od strachu k dôvere

  Pocítiť čas od času strach, hlavne vo vypätej situácii, je viac menej normálne. Na vedomej úrovni sa s týmto typom strachu stretol každý. Veľa ľudí však žije v permanentnom strachu, a n ...
  Čítaj viac
 • Stres manažment

  Stres je typickým fenoménom posledných desaťročí. Kedysi bol stres prítomný pri riešení výnimočných životných situácií, dnes ním bežne trpia všetky vrstvy obyvateľstva a všetky vekové kategórie.. ...
  Čítaj viac
 • Od vyhoretia k životnej sile

  K zaoberaniu sa touto problematikou a uvedeniu tohto programu ma priviedli bohaté skúsenosti s mojimi klientami a musím priznať i bohužiaľ moje vlastné. Je to problém, ktorý si mož ...
  Čítaj viac
 • Od smútku k radosti

  Zo všetkých vášní duše človeku najviac škodí smútok (T. Akvinský) Smútok je jednou zo základných ľudských emócií. Ide o emocionálny proces, ktorým sa spracovávajú záťažové situácie a udalos ...
  Čítaj viac
 • Program šitý na mieru

  Ako som už veľakrát spomínala, trpezlivosť, vytrvalosť, viera a vnútorné chcenie sú základom akéhokoľvek úspechu, proces našej transformácie či zmeny nevynímajúc. Zázraky sa málokedy dejú sami od ...
  Čítaj viac