Araretama

Vrelo odporúčam ...

Ako terapeutka dlhodobo pracujem s emóciami a programami ľudí a hlboko rozumiem dôležitosti, ktorú emócie a jednotlivé programy majú pre náš život a zdravie. Či už jednotlivca, či skupiny alebo celej spoločnosti, v ktorej žijeme. Vieme, že emócie a programy ovplyvňujú naše fyzické i psychické zdravie.

Je mi dávno jasné, že správne prežívanie emócií, ich uvoľnovanie či spracovanie rozhoduje o kvalite nášho života. Naučila som sa s emóciami a programami našej mysle vďaka rôznym metódam aktívne vo svojom každodennom živote pracovať a kvalita môjho života sa výrazne zmenila. Pracujem s metódami, ktoré sú založené na vedeckých poznatkoch i keď všetky sa radia medzi tie alternatívne, ale tak isto s metódami, ktoré majú pôvod v starých technikách a múdrostiach a ktoré nemajú s oficiálnou vedou veľa spločné. Vážim si každú z metód, ktorá ma posunula vpred, mám pred nimi veľkú úctu a zároveň som človek, ktorý je neustále otvorený niečomu pre mňa novému.

Vďaka mojej otvorenosti do môjho života v roku 2015 vstúpila metóda či program Araretama, ktorá má pôvod v Brazílii a ktorej autorkou je Sandra Epstein. Ide o terapeuticko-výukový program, ktorý Sandra skoncipovala na základe svojho hlbokého vzťahu s prírodou a princípmi Atlantického dažďového pralesa. Esencie, ktoré vyrába a pochopenie princípu a inteligencie, na akom vznikajú a fungujú, ma posunuli na mojej ceste zmien ešte hlbšie. Do miest, kde som sa doposiaľ nedostala a do miest, kde som sa nevedela pohnúť. Prečo tomu tak je? Esencie, ktoré nesú v sebe inteligenciu pralesných rastlín, uvoľňujú v našom emočnom poli bloky. Tieto bloky sú zatuhnuté emočné vzorce správania, uviaznuté emócie, presvedčenia, sľuby, ktorých sme sa kedysi v minulosti rozhodli nepustiť alebo sme ich prevzali od našich predkov, spoločnosti alebo historicky, a ktoré nám už neslúžia. Esencia ako veľmi jemná energia otvára cestu k tomu, aby sme sa na tej najhlbšej úrovni začali otvárať a odkrýva to, čo sme pripravení vidieť a zmeniť. A to bez našej vedomej účasti či účasti terapeuta. Nie je tu teda šanca nejakému bloku, programu či emócii sa vyhnúť.

Prečo tomu tak je?

Esencie sú tekutinou, ktorá obsahuje informácie (energetické a vibračné) z prostredia Atlantického dažďového pralesa. Sú vytvárané špecifickým prenosom energie a ukotvením tejto informácie v nosiči (vode) tak, aby túto informáciu nemohlo nič zmeniť. Využité sú pritom poznatky kvantovej fyziky, pričom esencie, ktoré vyrába samotná autorka systému Sandra Epstein, sa vyrábajú bez porušenia rastlín. Zdrojom informácií sú živé, zdravé a celistvé rastliny. Nejde teda o výťažky rastlín, ale len o prenesenie informácií a vibrácií rastlín. Unikátnosť týchto informácií spočíva napríklad v tom, že rastliny nie sú zaťažené egom a preto informácie, ktoré sú v nich obsiahnuté sú veľmi autentické.

Zvykla som si, že do môjho života neustále prichádza niečo nové, čo ma na mojej vlastnej ceste transformácie radikálne obohacuje a zároveň dáva ako terapeutovi do rúk nové nástroje na pomoc resp. na ukazovanie cesty druhým. Nič, s čím pracujem, nepoužívam bez toho, aby som to neodskúšala na vlastnej koži a nevidela na sebe pozitívnu zmenu. Esencie sa stali mojou neoddeliteľnou súčasťou a vrelo ich doporučujem aj vám. Verím, že sa stanú spoľahlivým spoločníkom na vašej ceste zmeny života. A život je predsa neustála zmena ...