Pralesná múdrosť

Čo výtvára život v tomto lese (rozumej Atlantickom dažďovom pralese) takým bohatým a rozmanitým? Ako môže nespočetné množstvo bytostí rôznych foriem a rozdielnych potrieb žiť v rovnováhe a pritom si deliť obmedzené zdroje ako napríklad miesto, vzduch, vodu, miesto na slnku a nedostatočné živiny?

Odpoveď spočíva v tom, že nefunguje na pravidlách konkurencie, ktorá víťazí, ale v skutočnosti na spolupráci. Z nedostatku a rozmanitosti sa tvorí bohatstvo a rovnováha. Kľúčovými slovami sú spolupráca, vlastný organický systém, vzájomná podpora, životaschopnosť, mier, originalita, kreativita a rešpekt.

Ako vyťažiť z rozdielnosti inak ako bojovať s ňou? Ako sa rozvíjať bez ohrozovania života a pohodlia všetkých druhov? Ako vytvoriť hojnosť tam, kde je cítiť nedostatok? Ako zabezpečiť životaschopnosť a podniknúť zmeny pozitívnym smerom?

Teraz, v tento historický moment, kedy sú piliere súčasných modelov spoločnosti hlboko spochybňované, tento prales je príkladom a dedičstvom múdrosti. Systém Araretama, ktorý je terapeutickou i výukovou platformou, posúva vpred celý výskum Sandry Epstein, týkajúci sa brazílskeho Atlantického pralesa, dopredu. Na základe svojich výskumov vyvinula ucelenú paradigmu spolupráce a vytvorila novú planetárnu kultúru využijúc pritom biologicko-sociálne správanie rastlín, ako príklad spolupráce pre ďalšiu evolúciu ľudstva

My ľudia, ako druh, máme tendenciu inštinktívne sa orientovať na oddelenie sa od tých, ktorí sú inej rasy alebo kultúry. Presný opak sa deje v Atlantickom pralese: rastliny si nachádzajú cestu k sebe a vďaka svojej rozdielnosti budujú celú tapisériu života a tkajú zložitú sieť, ktorá podporuje prežitie ich kreativity a bohatstva. A preto nám Prales ponúka nový model spoločnosti.