Sandra Epstein

Narodila sa v Brazílii, Južnej Amerike. Jej rodičia sú Nemci a preto sama seba vníma ako zmes nemeckého logického spôsobu myslenia a divokosti a slobody Južnej Ameriky.

Študovala výtvarné umenie, pedagogiku, antroposofiu, psychológiu a šamanizmus. Rozhodnutie študovať pedagogiku na Akademii umenia prišlo preto, že si Sandra už kedysi dávno uvedomila potrebu vyvinúť novú metódu vzdelávania, ktorá by podporila ľudí v oblasti kreativity:

Kreativita, flexibilita a empatia sú zdrojom zdravej spoločnosti

V polovineci 70. rokov založila so svojimi priateľmi komunitu severozápadne od Saó Paulo a od tohto času trávi veľkú časť svojho života v prostredí Atlantického dažďového pralesa. Cíti sa byť plne súčasťou tohto jedinečného ekosystému, ktorý vníma ako živú dýchajúcu bytosť, ako posvätnú sieť celistvosti života, na ktorú sme zabudli. Tieto tisícročné lesy sú totiž odrazom najstarších častí nášho bytia a súčasná devastácia svetových pralesov len zrkadlí stav našej “vnútornej emocionálnej krajiny”.

Vibračné esencie Araretama*, ktoré Sandra Epstein vytvára z rastlín Atlantického dažďového pralesa, predstavujú nástroj, ktorý nám môže pomôcť tento neblahý trend zvrátiť. Esencie nám pomáhajú prebudiť našu spiacu emocionálnu inteligenciu, pomáhajú nám rozvinúť vedomie spoločenstva. Učia nás, ako vytvoriť zdravú spoločnosť založenú na vzájomnom rešpekte rozdieľností medzi ľuďmi. Vedú nás od egocentrickej k transpersonálnej forme vedomia.


Sandra vytvorila terapeuticko-výukový program Araretama, ktorého zámerom je pomôcť ľuďom nájsť synergiu medzi ich TALENTAMI, NADŠENÍM A ŽIVOTNÝM SMEROM.

Ide o systém, ktorý prináša vedomé rozvíjanie žiadúcich psychických a emočných vlastností a cností, ktoré sa manifestujú v jednotlivých rastlinách. Pomocou Araretamy je možné vytvárať v mozgu nové synapsie a biochemické reakcie a v určitom slova zmysle preprogramovávať, tj. zbavovať sa podmienených reakcií a blokov a otvárať si cestu k nepodmienenému. Núti nás udržovať sa v emocionálnej kondícii.

Semináre, ktoré vytvára sú mostom prapôvodného antropologického vedenia s dnešnou dobou a naším každodenným životom.

Systém Araretama má svoje pevné miesto aj na Slovensku, kde sa od roku 2003 konajú pravidelne Sandrine semináre a jej esencie užíva obrovské množstvo ľudí.

Araretama* = z indiánskeho jazyka kmeňa Tupi Guaraní “miesto, kde sa rodí svetlo”