Cesta empatie

Araretama je Indiánske slovo Tupu-quarani a znamená „Miesto odkiaľ sa rodí svetlo“. V tomto prípade ide o svetlo ako vedomie, ktoré má schopnosť zvoliť si svoj osud. Arartama je systém, ktorý prináša nástroje, aby sme mohli robiť vedomé voľby a kroky.

Cesta empatie alebo aj Mandala ako terapeutický systém vznikla v roku 1997 a je to zoskupenie esencií do rôznych skupín, pomocou ktorých je možné pracovať na podmienenosti a vnútorných blokoch.

Mandala Araretama je metóda precvičovania potenciálu nášho mozgu, ktorý sa priemerne využíva na 5% práve kvôli našej podmienenosti a vnútorným obmedzeniam. Má za cieľ prispieť k zvýšeniu využitia potenciálu ľudí na 5,1 – 5,3%. Za týmto účelom sú esencie usporiadané určitým špecifickým spôsobom.

Čo nám tento systém ponúka?

  • Dáva možnosť dotknúť sa hlbokých bolestí, nezotrvať tam dlho, ale integrovať ich do života s novým prístupom
  • Dáva nové nástroje na to, ako čeliť starým situáciám, precvičuje vstup do problému a vystúpenie z neho
  • Poskytuje možnosť precvičovať naše emócie a udržovať ich v kondícii. Mandala je vlastne emočným fitnessom.