Pohybová meditácia


Každý výraz tela má nejaký význam. Telom vyjadrujeme jednotlivé pocity. Pomocou systému Araretama precvičujeme v pohybe rôzne polarity emočných stavov a uvolňujeme napätie, ktoré sa v tele zapúzdrilo. Vďaka vyjadreniu pozícií tela a následným pohybom dochádza k hlbokému uvoľneniu. Prijmeme, odovzdáme bolesť, uvoľníme smútok, vyjadríme hnev, prežijeme radosť.... a to všetko na bezpečnom mieste. Odmenou je vitalita a pocit šťastia a lásky.
  • Môžete cvičiť doma - podľa zostavy cvikov "Emočný Fitness" - meditácia v pohybe
  • Môžete tancovať a trénovať emočnú pružnosť na našich seminároch
  • Môžete si nechať odblokovať vnútorné zranenia pomocou Coaching Dance u Sandry Epstein