Intuitívny emocionálny selfmanagement

Mám záujem o túto službu
 
Intuitívny emocionálny selfmanagementNeuroplasticita nášho mozgu je iným slovami jeho tvárnosť. Mozog malého dieťaťa je vo veku približne troch rokov ako špongia, plastickejší a vnímavejší ako u dospelého človeka (i keď treba zdôrazniť, že s neuroplasticitou mozgu sa dá a dokonca je nevyhnutné pracovať v každom veku, ale je to už oveľa náročnejšie!). Toto dáva dieťaťu príležitosť učiť sa s obrovskou rýchlosťou a úspešnosťou (a teda aj to negatívne). Centrá mozgu sú v tomto období v neustálej aktivite. Mozog zaťažovaný novými podnetmi má omnoho väčší počet transmitterov, je lepšie zásobovaný krvou a lepšie v ňom vznikajú neuróny. Tento proces prebieha hlavne v centrám našich emócií, riadenia pohybu a centre pre pamäť. Preto kvalitný rozvoj hlavne v preškolskom veku, vrátane toho emocionálneho, je pre rozvoj schopností a životných návykov detí nenahraditeľný.

Prečo nevyužiť ten najproduktívnejší vek dieťaťa k vytvoreniu správnych emocionálnych návykov a postojov? Prečo nevzdelávať a nepracovať s deťmi práve do šiestich rokov, kedy dieťa pozoruje svoje okolie, preberá spôsoby, prejavy, cítenie svojho bezprostredného okolia. Školou v tomto veku je hlavne prostredie, v ktorom dieťa žije. Teda ľudia, ktorí sa pohybujú v jeho živote najbližšie. Treba si však uvedomiť, že správanie dieťaťa je len zrkadlom, ktoré odráža pocity, nálady a správanie (veľakrát úplne nevedomé) svojich blízkych. Dá sa povedať, že takýmto spôsobom si do svojho autentického prežívania a správania, s ktorým sa každé dieťa rodí, zanáša toxické prejavy správania a cítenia svojho okolia. Pre jeho ďalší vývoj to má veľmi negatívny dopad.

Mozog sa trénuje ako sval

Vzhľadom na schopnosť prípravkov Araretama a ich predispozíciu trénovať a posilovať naše emócie si dovoľujem dať do pozornosti veľmi praktický a účinny spôsob, ako naučiť dieťa zostať v prežívaní vlastných emócií autentické a ako efektívne uvoľniť a spracovať nahromadené emócie tak, aby nevznikol nezdravý stereotyp ich prežívania a správania. Teda spracovať ich okamžite, bez možnosti uloženia nesprávneho stereotypu, čím sa vyhneme budúcemu možnému problému. Nazvala som ho Emocionálny selfmanagement alebo inak povedané Intuitívne riadenie svojich emócií.

Ide o intuitívne využívanie sady 8 telových balzamov AQUA Ignea, ktoré svojimi schopnosťami posilujú autentické prežívanie a riešia širokú škálu emočných výkyvov, blokov či problémov. K intuitívnemu využívaniu tejto sady ma priviedla moja skúsenosť predovšetkým s detskými klientami (ale i dospelými, i keď tí sa skôr rozhodnú pre esencie s vnútorným užívaním). Deti veľmi presne pomocou svojich ešte veľmi silných intuitívnych schopností dokážu siahnuť po balzame, ktorý je presne určený na to, čo prežívajú alebo čo je ich problémom.

Čo to vlastne znamená?

Dieťa si bude na každodennej báze (alebo vtedy keď bude cítiť, že je to chce) intuitívne vyberať jeden alebo viaceré balzamy, ktoré budú odzrkadľovať jeho momentálne emocionálne naladenie. Pravidelným natieraním (jeden alebo viackrát denne) sa dieťa naučí okamžite spracovať a uvoľniť vzniknuté či prežívané pocity a emócie. Týmto dochádza k emočnému tréningu alebo fitnessu a zabráneniu vytvorenia nesprávneho návyku. Výhodou je, že sadu môžu využívať všetci členovia rodiny (rodičia i súrodenci), pretože vytvárajú spoločnú dynamiku rodiny. Navyše deti majú veľmi radi dotyk, ktorý je pre správny vývoj dieťaťa extrémne dôležitý a natieranie dieťatka sa tak môže stať každodenným nielen mimoriadne účinným, ale veľmi príjemným rituálom pre celú rodinu.

Aký je prínos:

Balzamy Aqua Ignea prostredníctvom širokého spektra vlastností okrem vyššie uvedeného nastoľujú predovšetkým vnútornú rovnováhu.

Ak sa chcete bližšie pozrieť na to, čo vaše dieťa rieši, stačí ak si príslušný balzám bližšie naštudujete. Pozorovaním toho, čo vaše dieťa rieši, si možno uvedomíte veci, ktoré na prvý pohľad vôbec nie sú zjavné. Navyše pravidelným dotykom sa váš vzťah a pocit vzájomnej prepojenosti ešte prehĺbi.

V prípade, že potrebujete viac informácii, rada vám na vaše otázky odpoviem.

Cena:

Cena za 1 Aqua Ignea 35,- EUR
Sada balzámov Aqua Ignea 280,- EUR
Zvýhodnená cena za celú sadu 264,- EUR

(zvýhodnená cena je platná len pri objednávke celej sady naraz)
Mám záujem o túto službu