Stres manažment

Mám záujem o túto službu
 
Stres je typickým fenoménom posledných desaťročí. Kedysi bol stres prítomný pri riešení výnimočných životných situácií, dnes ním bežne trpia všetky vrstvy obyvateľstva a všetky vekové kategórie...

Ak chceme so stresom pracovať, musíme si najskôr ujasniť, čo je vlastne stres. Každý veľmi často o ňom hovorí, ale málokto presne vie, čo to stres je.

Čo teda vlastne stres je?

 
Stres je odpoveď organizmu na akúkoľvek nadmernú záťaž, na takzvanú stresovú reakciu, prostredníctvom ktorej sa organizmus uvedie do pohotovosti a snaží sa so záťažou vyrovnávať. Stres je každá situácia, pri ktorej sa organizmus v dôsledku škodlivých podnetov vychyľuje z rovnovážneho stavu a je ohrozená jeho celistvosť a integrita. Podnetom, ktorý ho vyvolá, môže byť nepríjemná informácia, úmrtie, autonehoda, ale aj športový výkon, poranenie alebo popálenie.

Poznáme dva druhy stresu:

1. Krátkodobý

a v primeranej intenzite, stimuluje človeka k vyššiemu alebo lepšiemu výkonu, podporuje látkovú výmenu, hormonálne zabezpečenie, ako aj duševné schopnosti, tvorivosť a podobne.

Krátkodobý stres je prospešný a podnecuje k vyšším výkonom. Ak však pretrváva a dlhodobo sú zapojené kompenzačné mechanizmy organizmu, môže dôjsť k poškodeniu zdravia.

2. Nadmerný, chronický stres

ktorý pretrváva dlhodobo, ohrozuje telesné aj psychické zdravie človeka, môže ho poškodiť a dokonca spôsobiť až smrť v dôsledku nadmernej záťaže a vyčerpania organizmu. Dopad na výkonnosť je veľmi negatívny až ničivý. Chronický stres stojí aj za „vyhoretím“, ktoré si v našej modernej spoločnosti nachádza stále častejšie svoje miesto.

Chronický stres má svoje prejavy na fyzickej i psychickej úrovni človeka.

Na fyzickej úrovni oslabuje imunitný systém a ľudia sú častejšie chorí. Prispieva k poruchám tráviaceho traktu, srdcovo-cievnym ochoreniam, rôznym kŕčom svalstva, bolestiam končatín, nadmernému močeniu, poruchám sexuality, fertility, migrénam. Stres môže človeka úplne paralyzovať a zabrániť mu podávať fyzické výkony, ktoré v pokojnom stave bez problémov zvláda. Typická je únava.

Na psychickej úrovni sa stres u väčšiny ľudí prejavuje podráždenosťou, nervozitou, nesústredenosťou, neschopnosťou zvládať zverené úlohy, útlmom, pasivitou, ľahostajnosťou až apatiou. Typické sú aj stavy úzkosti, strachu, negatívny emocionálny stav, emocionálna labilita, náladovosť, nespavosť, panika, duševná nerovnováha, tréma, problémy so sústredením a v neposlednom rade prejavy nutkavej chute na sladké, alkohol či cigarety.

Toto je len vzorka z celého spektra účinkov stresu na zdravie a pohodu človeka.

Každý z nás je v dôsledku moderného spôsobu života viac alebo menej vystavený rôznym stresorom z vonkajšieho i vnútorného prostredia. Líšime sa len schopnosťou na tento stres reagovať. Každý máme odlišné vrodené genetické dispozície, ale máme aj odlišný prístup k životu a iné mentálne a emocionálne programy. A práve tieto nás častokrát držia v začarovanom kruhu, nie sme schopní vystúpiť z kolotoča, ktorý nás stresuje a ničí nám fyzické i psychické zdravie.

Nami navrhovaný program krok po kroku uvoľňuje mentálne a emocionálne programy, ktoré človeka v tomto kolotoči držia, napomáha zvládať stres po novom, dostáva človeka do rovnováhy a eliminuje nadmernú záťaž organizmu. Výsledkom je zmena prístupu k svojmu životu, k vonkajším stresorom a celková pohoda a uvoľnenie. Výrazne mení dopad stresu na psychickú úroveň človeka, veľmi často ruka v ruke dôjde i k zlepšeniu na fyzickej úrovni.
Tak ako všetky naše programy, aj tento ide do hĺbky, siaha po príčinách, mení nefunkčné na funkčné a výsledkom je návrat do psychickej i fyzickej pohody. Keďže ide opäť o zdĺhavý a mimoriadne komplikovaný fenomén, je potrebné predpokladať aj dlhšiu dobu potrebnú k radikálnej náprave.

Nami navrhovaný program trvá jedenásť týždňov

a je možné, že ho bude potrebné zopakovať. Program možno zopakovať trikrát, prípadne užívať vybrané esencie, ktoré boli najväčšou výzvou do odstránenia symptómov.
K uvedeným esenciám sa užíva po celú dobu večer pred spaním 5 kvapiek zmesi esencií Rudá a Good night.

Ako možno program absolvovať:

  1. Zakúpiť si 13 esencií a ísť programom len pomocou užívania esencií
  2. Zakúpiť si 10 Aqua Ignea + dve nočné esencie a ísť programom len pomocou natierania tela gélmi Aqua Ignea, ktoré obsahujú kombináciu zvyčajne troch základných esencií a užívaním zmesi esencií pred spaním
  3. Intenzívna varianta – kombinácia užívania esencií a natierania gélmi Aqua Ignea
  4. Možnosti 1 až 3 v kombinácii s osobnými sedeniami

Ako z vyššieuvedených možností vyplýva, je možné ho absolvovať samostatne, byť vedený len samotnými esenciami alebo pomocou doprovodných sedení, ktoré vám môžu napomôcť omnoho efektívnejšie, s plným porozumením procesu a za podpory terapeuta prejsť celým procesom veľmi komplikovanej zmeny.

Ako si objednať a koľko to stojí

Ako: 
prostredníctvom objednávkového formuláru alebo na mailovej adrese info@janakoczkasova.com

Cena: 
  1. 13 esencií v celkovej sume 307,- EUR
  2. 10 Aqua Ignea a dve esencie na noc v celkovej sume 398,- EUR
  3. sada 13 esenciíí a 10 Aqua Ignea v celkovej sume 705,- EUR - V prípade voľby tejto možnosti je zľava 5% na produkty. V prípade nákupu na viac častí, je zľava aplikovateľná až pri poslednom nákupe.
  4. sada 13 esenciíí a 10 Aqua Ignea plus 5 individuálnych sedení v celkovej sume 1205,- EUR - V prípade voľby tejto možnosti je zľava 10% na produkty . V prípade nákupu na viac častí je zľava aplikovateľná až pri poslednom nákupe.

V prípade zasielania esencií poštou sa k uvedenej cene účtuje poštovné a balné v sume 4,- EUR (v rámci SR).
Mám záujem o túto službu