Tvorcovia časopisu pre deti Lienka ma oslovili a požiadali o spoluprácu

Milí priatelia mojej stránky či práce! Teším sa, že na mojej stránke vidíte logo časopisu pre deti Lienka. Tvorcovia tohto inovovaného časopisu pre deti ma oslovili a požiadali o spoluprácu.


Kedže sa mi koncepcia a kreatívny charakter tohto časopisu zapáčil, rozhodla som sa svojou troškou prispieť k jeho naplneniu. A ako inak, ako tým, čomu sa venujem najviac. Práci s emóciami. Cesta empatie je jedinečná príležitosť porozumieť sebe, svojmu okoliu a naučiť sa žiť s plným vedomím si seba samého. U dospelých je to už trochu zložitejšie, lebo sme zaťažení zvykmi a stereotypmi, ktoré nás držia v svojom objatí. U detí ide len o to, aby zostali viac menej otvorené svojej prirodzenosti, autenticite a nenechali sa vtiahnuť do často nefunkčných pavučín myslenia nás dospelých(aj keď to samozrejme myslime dobre). A tak každý mesiac budeme kráčať hravou i náučnou formou po ceste empatie do sveta emócií... s obsahom mojich príspevkov budete môcť pracovať i na mojej stránke a bude vám zdarma neustále s určitým časovým oneskorením plne k dispozícii.

Prvé číslo Lienky so zaujímavým obsahom a zaujimavými tvorcami, ktorý si môžte pozrieť i časopis predplatiť na www.elienka.sk , je už v predaji. Verím, že v ňom nájdu inšpiráciu nielen deti, ale i vy dospelí.

Janka