Cesta empatie pre najmenších

Každé dieťa je pri narodení originál, ktorý má svoje talenty a spôsoby fungovania.

Rodičia i okolie, v ktorom dieťa vyrastá a funguje, chcú tento originál prispôsobiť svojim predstavám. A práve z tohto plynú rôzne situácie a stavy, ktorým dieťa musí čeliť a výsledkom býva často zmena správania, nekontrolovateľné výbuchy emócií, strachy a v neposlednej rade i vážnejšie poruchy.

Práca s deťmi bola pre mňa vždý výnimočná, vyžadujúca si individuálny prístup, ale vždy ma hriala pri srdci. Preto som veľmi rada, že projekt CESTA EMPATIE PRE NAJMENŠÍCH nám už po krátkom čase priniesla veľmi pozitívne ohlasy a hlavne badateľné zmeny u detí.

Vo februári máme už všetky termíny obsadené, ale budem veľmi rada, ak vás moje slová oslovili, ak sa prihlásite na niektoré z ďalších stretnutí venované deťom alebo na individuálne stretnutie (pre deti všetkých vekových kategórií), ktoré môže znamenať obrat v správaní, ale hlavne v cítení vášho dieťatka.

A nezabudnite, že ako rodičia potrebujete zmeniť hlavne vy niečo vo svojom správaní i myslení, pretože deti sú len zrkadlom toho, čo sa deje vo vašom vnútri či živote. A spoločne to ide určite ľahšie a jednoduchšie. ;-)

Majte pekný deň. Vaša Jana <3