Coaching the Dance of Life - seminár s brazílskou učiteľkou Sandrou Epstein

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Tanečný seminár so Sandrou Epstein (brazílskou učiteľkou) s hlbokým liečebným účinkom

Návrat domov je terapeutický, intenzívny seminár, kde príde k odblokovaniu vzorcov, ktoré doteraz bránili plynulému prúdeniu vašej vitálnej energie. K tomuto odblokovaniu sa používa metóda Coaching Dance. Prvý raz bola táto metóda predstavená na seminároch v Prahe a Bratislave v roku 2009. Prebehla celá séria kurzov a odvtedy poskytuje Sandra túto terapeutickú metódu individuálne jednotlivcom na vyžiadanie.Tento rok cítime potrebu návratu k tomuto typu semináru, a preto sme sa rozhodli vyhradiť na to celý víkend v dňoch 20. – 21.5.2017 a 14 študentov bude mať možnosť zažiť skutočné, vnútorné oslobodenie.

Čo môžete získať absolvovaním tohto typu seminára:

 • Otlačky, ktoré získavame pri narodení sú často tak silné, že väčšinu svojho života blokujeme našu autenticitu
 • Nepotrebujeme roky, aby sme odblokovali staré vzorce. Potrebujeme objektivitu a silu.
 • Coaching Dance je tanec v skupine, kedy oslavujeme naše rozdielnosti. Každý študent, ktorý prichádza so svojim blokom je súčasne zrkadlom pre ostatných. Každý z nás je jedinečnou bránou k múdrosti.
 • Oslobodenie bloku prináša príležitosť k ďalšiemu rozvoju.
 • Sandra Epstein, autorka metódy Coaching Dance, načíta na seminári jazyk vášho tela a identifikuje blok ihneď a jasne.
 • S absolútnou presnosťou, ako v zrkadle, vám ukáže postoj vášho tela, ktoré je spútané blokom, následne ho dá do pohybu a za podpory celej skupiny tým príde k jeho uvoľneniu.

Ako bude seminár prebiehať

Študent sa postaví do liečebného kruhu a Sandra prečíta a identifikuje jeho blok. Ukáže pozíciu tela a dá sa do pohybu. Skupina tanečníkov opakuje pohyb – sila skupiny a vaša ochota a túžba po uvoľnení sú tou silou, ktorá dovolí „oslobodenie“. Všetci tanečníci sú podporou celého procesu uvoľnenia, súčasne každý z nich tento blok má v sebe určitým spôsobom zastúpený tiež, preto aj keď sa zúčastníte len tanca v skupine, má to pre vás veľmi hlboký efekt.

Seminár je určený maximálne 14 študentom. Siedmi absolvujú odblokovanie v sobotu a ďalších sedem ľudí absolvuje odblokovanie v nedeľu. Akonáhle absolvujete čítanie a uvoľnenie svojho bloku, zaradíte sa do tanečnej skupiny a tancujete obidva dni.

Je potrebné, aby každý účastník zaslal do 30.4.2017 informáciu o dátume narodenia, mieste narodenia a hodine narodenia (v prípade, že neviete presnú hodinu narodenia, tak aspoň približne časť dňa).

Na seminár je potrebné si priniesť: pohodlné oblečenie na tanec, vankúš alebo karimatku na sedenie, písacie potreby

V cene semináru je jedna esencia a drobné občerstvenie.

Online rezervácia na seminár Coaching Dance TU

Integratívny pohyb & Coaching the Dance of Life

“Mám skutočnú vášeň pre pohyb a tanec: vnímam ich ako rýdze vyjadrenie všetkého živého a špeciálneho v prírode i v živote. ŽIVOt vnímam ako choreografiu krásy vo všetkých jej rôznorodých formách. Ba čo viac, ako učiteľ som prišla na to, že ak telo zapojíme do učenia, integrácie a transformácie, všetko sa deje omnoho rýchlejšie a na hlbšej úrovni.“
Sandra Epstein

Pohyb: zohráva rozhodujúcu úlohu vo všetkých seminároch Sandry Epstein

Sandra Epstein integruje pohyb do všetkých svojich seminárov. Popisuje to nasledovne:
Vždy začíname tancom v kruhu ako skupina, pričom účastníci zdrkadlia špecifické pohyby učiteľa alebo facilitátora. Tieto pohyby majú absolútne presný zámer: pomáhajú nám rozvinúť schopnosť zameriavať sa na fyzickú úroveň a ďaleko za ňu.

Zjednotenie troch úrovní Inteligenie: to je špecifická rola tohto Integratívneho pohybu.

Všetky cvičenia smerujú k integrácii troch inteligencií: inštinktívnej, emocionálnej a mentálnej. Tento typ tanca/pohybu rozvíja flexibilitu, takže dochádza k integrácii všetkých úrovní tejto inteligencie. Pohyby sú jednoduché, ale dotýkajú sa a riadne otriasajú našimi vnútornými vzorcami. A pomocou týchto pohybov je možné transformovať naše správanie. Súčasťou semináru sú tak isto individuálne cvičenia, kde cez pohyb vyjadrujeme, ako sa cítime pri špecifických témach a všetkých polaritách, ktoré sú s nimi spojené.

Najtransformatívnejší tanečný a pohybový workshop Sandry Epstein

Nemusíme stráviť celú večnosť pokusmi o odblokovanie starých vzorcov! Čo objektívne potrebujeme je sila a správna pomoc. Čím skôr to získame, tým menej budeme opakovane padať do intrigánskej psychickej siete, ktorá veľmi rada ospravedlňuje naše obmedzenia a ohraničenia minulými zážitkami. Iste, všetci sme počas svojho života zažili svoj podiel negatívnych skúseností: je to jedna z vecí, ktorá ako sa zdá je ponúkaná celkom demokratickým spôsobom. Odtlačky, ktoré sme získali od našich rodičov pri našom narodení sú veľmi silné a zosilňujú všetky kultúrne odtlačky, ktoré ovplyvňujú každého z nás. A ako rastieme, v dôsledku týchto odtlačkov, progresívne sami seba blokujeme a dusíme našu autenticitu.

Coaching the Dance of Life


Unikátnosť tejto metódy spočíva v tom, že odblokováva práve tieto vzorce, tieto odtlačky. Je vypracovaná pre skupiny a prináša prebudenie prijatia jednotnosti na základe našich odlišností! Základom tejto metódy sú šamanské rituály a prejavovanie emócií. Skupinu vedie vždy jedna osoba, kouč. Skupina imituje každý pohyb kouča, čím dochádza k zrkadleniu vnútorných blokád človeka, ktorý skupinu vedie.

Tanec Empatie

Tanec empatie absolvuje vždy jedna osoba liečebného kruhu. Tento proces je natoľko silný, že uvoľnenie emocionálneho bloku hlboko uloženého vo vnútri netrvá viac ako 7 minút. Oslobodeniu napomáha skutočná túžba po uvoľnení tohto bloku.

Efektívne uvoľnenie emocionálnych blokov

Efektívne uvoľnenie emocionálnych blokov nezávisí od kouča, ale od sily skupiny, ich plnej prítomnosti a od zodpovednosti za vlastný proces každého jedného účastníka. Kľúčom k liečebnému posunu je aktivita celej skupiny ako celku, pričom každý jednotlivec pomáha tomu druhému a každý prijíma krásu odlišností toho druhého.

Podporou celého procesu sú aj špeciálne esencie Araretama

Pre tieto workshopy používame esencie špeciálne vyvinuté na mieru pre túto prácu a metódu. Preto vrelo doporučujeme spojiť absolvovanie semináru s ich užívaním, čím sa celý proces zintegruje.

Online rezervácia na seminár Coaching Dance TU