Kniha Sandry Epstein Stracený klíč k evoluci

Kniha Sandry Epstein Stracený klíč k evoluci, ktorá sa momentálne pripravuje na tlač, je pútavým prierezom takmer tridsaťročného výchovno-vzdelávacieho systému Araretama, ktorého je Sandra tvorcom. Je svedectvom toho, ako nás prales cez svoje ekosystémy a následne esencie učí a Inšpiruje k sebapoznaniu, láske a spolupráci. Kniha svojimi príbehmi, otázkami a cvičeniami je sprievodcom na ceste rozvíjania seba samého, empatie a vytváraním synergie medzi intelektom, citmi a inšitnktom. Ako ochutnávku, vám prinášam uryvok z knihy, ktorý má názov Coaching Dance. Túto tanečnú terapiu si budete môcť zažiť i počas Sandrinho pobytu na Slovensku už 1.-2.6.2019 v Bratislave. Pre viac info pozri http://www.janadaubnerova.com/kalendar/coaching-dance-1-2-6-2019/

Coaching Dance

V červnu 2007 jsem se vrátila z Evropy do jižní Ameriky. Velmi mi chyběla nevázaná a bujná Brazílie, má rodina, zvířata a příroda. První týden jsem zůstávala doma, znovu si užívala blízkost mého milovaného polštáře, dotýkala se a rozpoznávala vše v mém domě. Byla jsem vedena svými smysly.

Po nějaké době jsem začala být trochu překvapena mým přáním nevstávat a touhou chodit spát každou noc velice brzy. Užívala jsem si ležení v posteli a relaxaci. Vzhledem k tomu, že má osobnost je velmi aktivní, připadala mi tato má touha po odpočinku velmi podivná. Nakonec jsem se jí prostě odevzdala a rozpustila se do svých snů.

Po několika dnech bytí v tomto stavu jsem se jednoho rána probrala s neuvěřitelnou jasností a vitalitou. Stalo se to po velmi zajímavém snu. V tom snu jsem šla na setkání s budoucností. Budoucnost jsem vnímala jako živou entitu. Přijala mě v míru. Má první otázka se týkala okamžiku, ve kterém se nachází naše planeta a na všechny změny, které právě probíhají: „Co se stane v budoucnosti s planetou Zemí?“ Budoucnost se smála a v mých očích četla zneklidnění související se stavem přírodního prostředí, ekonomiky a politiky. Zavolala mě k sobě blíž. Stále se usmívala a předala mi klíč touto odpovědí:

„Změň způsob, jakým se ptáš! Zeptej se mě: Budoucnosti, co máme udělat pro to, abychom vybudovali naše sny? Budoucnosti, co si přeješ, abychom udělali?“

Dotýkala jsem se rukama a jemným způsobem tlačila na specifické body vzadu na hlavě a současně jsem měla jeden prst mezi očima a tím se přede mnou otevřelo filmové plátno:

„Je čas dosáhnout nové úrovně evoluce. Prostřednictvím mnoha možností lidská rasa dorazila ve svém vývoji k určitému milníku dvou extrémů chování: od bestiální krutosti až k uvědomění a všímavosti. A to je pouze špička ledovce. Uvědomění a všímavost reprezentují energii moudrosti a lásky v takovém dosahu, jaký je možné realizovat jen tehdy, pokud uděláme nový krok. Tuto úroveň bude možné rozvíjet, jestliže se naše vědomí probudí a porozumí tomu, že to, co dnes chápeme jako individualitu, je ve skutečností síť životů.

Jsme výsledkem toho, jak už po biliony let jednobuněčné bytosti vytvářejí síť, aby se staly složitějším organizmem. Běžně říkáme: „Já chci jít do obchodu“, tam kde by bylo přesnější říct „My chceme jít do obchodu.“ Představte si, jak všechny tyto lidské biodiverzity budují novou síť života a navrhují novou geometrii budoucnosti.

Rozvíjet budoucnost znamená probouzet principy společenství, nikoli si přát, aby každá bytost byla stejná, aby pracovala stejným způsobem, myslela stejně, modlila se stejným jazykem, měla stejné jméno pro Boha nebo jakéhokoliv Stvořitele. Nyní je čas toto budovat a současně mít na vědomí plný respekt k odlišnostem a to, že krása odlišností, které dokáží být pospolu, je geometrií budoucnosti.

Avatar, který přichází nebude inkarnován do jedné osoby. Tím avatarem je právě smysl pro kmen a soudržnost.

Nezáleží na tom, odkud pocházíte, na vašem systému přesvědčení a vašich zvycích. To, co vytvoří tu proměnu je RESPEKT, který můžete vnést do svého srdce a to, jak ho budete schopni projevovat v každé situaci. Vstoupit do kostela, modlit se za lepší zdraví rodiny a současně nebýt schopen v každodenním životě respektovat odlišnosti kultur a filozofií, používat odlišnost ktomu, abychom zabíjeli ve jménu božství, toto vše je jedna znejprimitivnějších úrovní evoluce. Proměnu přinese také porozumění, že život

v přítomnosti znamená věnovat pozornost všem důležitým aktivitám. Je důležité najít ŽIVOST!!! Nastává čas žít v plynutí synchronicity, povznést se nad soutěživost, která je vtištěna v našem biologickém systému a rozvíjet soucit, respekt a empatii. Pružnost našeho mozku nám dává možnost přijmout a obejmout naše lidství, porozumět našim limitům a procvičit je tak, abychom se stávali pružnějšími a milými.“

Geometrická projekce se začala pohybovat a ukazovala mi specifickou techniku, která by měla být dělána ve skupinách: Coaching Dance. Celá koncepce od tohoto okamžiku začala být zaznamenávána do mého těla. Sluneční paprsek prozařoval atmosféru pokoje, kde jsem jen seděla na posteli a snažila si zapamatovat si všechny detaily a pocity lásky, hlubokého porozumění a naplnění. Vstala jsem a šla si připravit šálek kávy a zapsat si tento sen. Celý vjem nebyl obyčejným snem. Bylo to nezvyklé setkání s energií moudrosti prostřednictvím jednoduchosti.

Následující dny jsem byla nadšena intenzivním proudem znovuobnovení. Pracovala jsem na technice Coaching Dance. Všechny prvky se začaly skládat dohromady jako puzzle. Semináře, kde jsem tuto techniku měla používat dostaly název Návrat domů pro ten jedinečný pocit, který máme, když otevřeme dveře domu. Naplněni štěstím. Je to stejný pocit jako když se konečně navracíme na tuto planetu v míru a svobodě, jako zrcadlení našeho vnitřního míru a tento vnitřní mír zrcadlí naši živost.

Uvědomila jsem si, že nepotřebujeme roky, abychom odblokovali staré vzorce. Potřebujeme objektivitu, sílu a pomoc. Čím rychleji to činíme, tím méně se budeme propadat dolů zpátky do záludné sítě psychiky, která miluje ospravedlňování našich omezení způsobenými zkušenostmi z minula. Všichni jsme zcela jistě zakusili nějakou špatnou událost. Tyto otisky obdržené od našich rodičů a při narození jsou tak silné, že většinu času jimi blokujeme naši autenticitu.

Coaching Dance jsem začala vytvářet jako metodu, při které kouč vede skupinu a pohybem uvolňuje emoční bloky jednotlivce. Základy této práce leží v šamanských rituálech a emočních představeních. Nezáleží zde však jen na síle kouče ale především na síle sjednocené skupiny, která je sladěna v přítomnosti a zodpovědnosti a pohyby kouče opakuje. Touto cestou si pomáháme v porozumění a nádheře odlišnosti každého z nás a poznáváme se v ní jako v zrcadle.