Pozvánka na Festival Poznania 16.-17. 7. 2016

Milí priatelia,

na základe mojej dlhoročnej práce som bola oslovená Univerzitou vedomého života, aby som sa aktívne zapojila do nového projektu vzdelávania a stala sa lektorom respektívne učiteľom uvedenej Univerzity. S radosťou som prijala pozvanie a tak už od budúceho roka sa budem stretávať so všetkými, ktorí sa rozhodnú ísť cestou skutočného poznania a uvedomovania si vlastnej hodnoty a múdrosti.

Úvodným programom pred otvorením ďalšieho ročníka je Festival Poznania UVŽ, na ktorý vás srdečne pozývam. Ak by ste chceli stráviť víkend trocha inak ako zvyčajne, prídite medzi nás. Privítajú vás rôzne prednášky učiteľov tejto Univerzity, ako aj bohatý sprievodný program. Možno sa dozviete niečo nové a možno sa rozhodnete zapojiť sa do tejto novej formy vzdelávania. Všetci ste srdečne vítaní.