COACHING DANCE 1-2. 6. 2019

Tanečná terapia so Sandrou Epstein (brazílskou učiteľkou) s hlbokým liečebným účinkom

Pri Coaching Dance prichádza k odblokovaniu vzorcov, ktoré doteraz bránili plynulému prúdeniu vašej vitálnej energie. Prvý raz bola táto metóda predstavená na seminároch v Prahe a Bratislave v roku 2009. Prebehla celá séria kurzov a odvtedy poskytuje Sandra túto terapeutickú metódu individuálne jednotlivcom na vyžiadanie.

Prihlásiť sa ONLINE môžete tu

Čo môžete získať absolvovaním tohto typu terapie:

  • Otlačky, ktoré získavame pri narodení sú často tak silné, že väčšinu svojho života blokujeme našu autenticitu
  • Nepotrebujeme roky, aby sme odblokovali staré vzorce. Potrebujeme objektivitu a silu.
  • Coaching Dance je tanec v skupine, kedy oslavujeme naše rozdielnosti. Každý študent, ktorý prichádza so svojim blokom je súčasne zrkadlom pre ostatných. Každý z nás je jedinečnou bránou k múdrosti.
  • Oslobodenie bloku prináša príležitosť k ďalšiemu rozvoju.
  • Sandra Epstein, autorka metódy Coaching Dance, číta jazyk vášho tela a identifikuje blok ihneď a jasne.
  • S absolútnou presnosťou, ako v zrkadle, vám ukáže postoj vášho tela, ktoré je spútané blokom, následne ho dá do pohybu a za podpory celej skupiny tým príde k jeho uvoľneniu.

Ako bude terapia prebiehať

Študent sa postaví do liečebného kruhu a Sandra prečíta a identifikuje jeho blok. Ukáže pozíciu tela a dá sa do pohybu. Skupina tanečníkov opakuje pohyb – sila skupiny a vaša ochota a túžba po uvoľnení sú tou silou, ktorá dovolí „oslobodenie“. Všetci tanečníci sú podporou celého procesu uvoľnenia, súčasne každý z nich tento blok má v sebe určitým spôsobom zastúpený tiež, preto, aj keď sa zúčastníte len tanca v skupine, má to pre vás veľmi hlboký efekt.

Cena terapie : 180 € 

Podmienkou je absolvovať seminár ZDROJ, vzhľadom na to, že táto terapia prebieha počas semináru. O momente zaradenia terapie v rámci semináru rozhoduje Sandra, vždy v závislosti od energie skupiny a témy, ktorej sa individuálne terapie týkajú.

Počet ľudí je obmedzený na 8. Je potrebné, aby každý študent zaslal do 30.4.2019 informáciu o dátume narodenia, miesta narodenia a hodine narodenia (v prípade, že neviete presnú hodinu narodenia, tak aspoň približne časť dňa). Sandra si robí dôkladný rozbor každého účastníka a prípravu na každú terapiu vopred. 

Termín konania: 1. – 2. 6. 2019
Miesto konania: Academia Universum, Mlynské Nivy 34, 821 09 Bratislava
Čas konania: 10.00 – 18.00 h

Prihlásiť sa ONLINE môžete tu

Jeden zážitok z pohyboveho cvičenia dáva viac ako tisíc slov.

A dáva ho každé. Človek vďaka nemu precitne a pochopí. Keďže jazyk pohybu je primárny, dotkne sa podstaty. Uchopí svoju vlastnú, aj  podstatu iných. Nastavenia a limity, ktoré možno jednoducho prekročiť vďaka vzdelávaniu  a poznaniu. A treba. Niekedy stači iba pochopiť a prijať. Seminár bol výdatný a výživný pre dušu aj telo. Oslobodzujúci a osviežujúci. Bezpečný a krásny. Veľmi pekne Ďakujem.

Kvetka

Prihlásiť sa ONLINE môžete tu