Myseľ - rozširovanie vedomia

Naša doba je náročná na zmeny. Nie každý je schopný primerane na zmeny reagovať. Niekedy sme za to nahnevaní, inokedy bezradní. Je fakt, že za našou schopnosťou byť flexibilní môže naša myseľ, naše mentálne programy, naše vedomie i podvedomie. Tu je ukrytý kľúč mnohého, čo sa nám v živote deje.