Emócie

Dlho sme boli zvyknutí emóciam nepripisovať význam. Samotná moderná medicína a jej výskumy potvrdzujú, že emócie majú rozhodujúci vplyv na naše fyzické a psychické zdravie a na celkovú úroveň kvality nášho života.