Zdravie

Fyzické zdravie, i keď si to väčšina ľudí neuvedomuje, v rozhodujúcej miere záleží od kvality nášho života a náš život závisí aj od kvality našich emócíí, mentálnych programov a ochoty niečo vo svojom živote zmeniť. Choroba je reakciou na naše návyky a odrazom toho, čo si naše telo pamätá.