Deti

Pomerne veľkú časť mojej klientely tvoria deti. V tejto sekcii nájdete články, ktoré prispejú k porozumeniu detskej duše, ich emóciam a názory odborníkov, ako v jednotlivých fázach ich vývoja a určitých prípadoch k deťom pristupovať.