Hyperaktivita u detí: ako jej porozumieť a ako s ňou pracovať

Hyperaktivita u detí: ako jej porozumieť a ako s ňou pracovať

Hyperaktivita u detí: ako jej porozumieť a ako s ňou pracovať

Hyperaktivita u detí je veľmi častou témou a popísalo sa o nej už naozaj veľmi veľa. Zdá sa, že takýchto detí raketovo neustále pribúda. Tento jav je síce veľakrát správne zdiagnostikovaný, avšak onálepkovanie týchto detí situáciu nerieši, pretože rodičia, učitelia, či ľudia, ktorí s takýmito deťmi prichádzajú do kontaktu, veľmi často nemajú vôbec predstavu, čo to slovo v praxi celkom znamená a čím a ako tento stav vôbec vzniká. A čo je najhlavnejšie, možno sú bezradní a bez schopnosti niečo na celej situácii dieťatka a či rodiny zmeniť.

Veľmi ma potešilo video, ktoré sa mi nedávno dostalo do rúk, a ktoré by som chcela s vami zdieľať. Autorom je Norbert Synčák, mnohým určite známy ako odborník na čínsku medicínu, čínsku metafyziku, čínsku astrológiu, tradičné feng shui či qi gong,

Vo svojom videu ponúkol veľmi komplexný pohľad na tento jav z hľadiska čínskej medicíny a základných piatich elementov. Nájdete tam vysvetlenie širokých súvislostí príčin vzniku hyperaktivity a aj terapeutické nástroje či jednoduché kroky na harmonizáciu takto vzniknutého stavu.

Na príklade kruhu života a na základe zakladných piatich elementov, energie jin a jang a ich vplyvu na vnútorné orgány do hĺbky a veľmi zrozumiteľne vysvetľuje fungovanie toho, čo je „normálne“, teda prijímané všeobecne za normu a čo sa považuje za odchýlku, či zrýchlenie. Video je prioritne venované hyperaktívnym deťom, teda návrh na riešenie sa nevenuje až tak do hĺbky ťažším formám, akými sú napríklad ADHD. Napriek tomu je toto video kvôli pochopeniu súvislostí veľmi prínosné i pre tých, ktorí sa pasujú už z ťažšími formami prejavu disharmónie.

Len krátko spomeniem hlavné faktory, ktoré hyperaktivitu ovplyvňujú, a ktoré autor videa spomína

1)prenatálny (vývoj plodu)

  • Toto obdobie je charakterizované z hľadiska čínskej medicíny všeobecne horúčosťou a vlhkosťou. K hyperaktivite dochádza vtedy, ak je telo matky, a tým aj plodu, zaplavené nadmierou tepla. Horúčosť počas tehotenstva navyšujú: Choroby (aj tie, ku ktorým prišlo tesne pred otehotnením),
  • Nesprávna strava, rôzne drogy či lieky,
  • Silné emócie – a to hlavne!
  • Samotný pôrod - (predčasný pôrod, plánovaný pôrod či ťaždý pôrod a s tým spojené emócie, ktoré u matky a dieťatka prichádzajú).

2) postnatálny (po narodení)

  • Jeden z najčastejších mechanizmov, ktoré ovplyvňujú vývoj po narodení, je očkovanie. Hlavne zmenené očkovacie aditíva (oproti minulosti), ktoré výrazne navyšujú horúčosť.
  • Nedodržiavanie šestonedelia - výrazné emócie, ktoré dieťa zažíva, predrážďujú nervovú sústavu. Je preto veľmi dôležité dodržiavať šestonedelie, vyhýbať sa miestam, kde je veľa ľudí a venovať veľkú pozornosť emocionálnej rovnováhe, hlavne matky.
  • Obrovské množstvo podnetov, ktoré vnáša nekľud (zvuky, mobily, tablety, virtuálne hry).
  • Strava rozhráva v tomto období nemenej dôležitú úlohu (negatívnu rolu zohráva hlavne cukor, biela múka a výrobky z nej, studené či chladné nápoje a strava).
3) konštitučné – dané momentom narodenia z hľadiska astrológie, teda ovplyvnenie charakteru dieťaťa postavením planét v momente narodenia

Komplexný prístup dáva nielen obraz o mechanizme a príčinách vzniku hyperaktivity, ale je i praktickým návodom pre rodičov, ako s hyperaktívnym dieťaťkom pracovať, čomu sa vyvarovať, čo naopak do života zaradiť, a ktoré aspekty z hľadiska čínskej medicíny je potrebné zharmonizovať.

Z môjho pohľadu človeka, ktorý s takýmito deťmi pracuje, ide o skutočne veľmi prínosnú prednášku, plnú nielen informácií, ale aj praktických rád, ľahko aplikovateľných do života.

A vzhľadom na to, že i systém Araretama sa vo svojej podstate opiera a pracuje so  živlami a energiou jing a jang, ponúkajú vibračné esencie skutočné účinné riešenie pri harmonizácii piatich základných elementov a zvládaní tohto javu u detí. V prípade potreby vám rada poskytnem pomocnú ruku a pomoc.

A tu je sľúbené video:

Autor: Norbert Synčák
Hyperaktívne dieťa z hľadiska čínskej medicíny