Terapeutka Jana Koczkášová: Dieťa je zrkadlom toho, čo prežívajú jeho rodičia

Naše psychické zdravie, všetky zážitky, traumy a bolesti, to všetko má vplyv aj na zdravie fyzické. Porozprávali sme sa o tom s terapeutkou metódy Cesta - Janou Koczkášovou.

Veríte aj vy tomu, že naše emócie sú zodpovedné za naše fyzické i psychické zdravie? A že staré traumy a nevyliečené boliestky na duši sa môžu neskôr prejaviť v podobe ochorenia či pretrvávajúcich problémov v medziľudských vzťahoch? Tak potom vás iste bude zaujímať rozhovor s terapeutkou PhDr. Janou Koczkášovou. Tá sa vo svojej práci však venuje nielen dospelým, ale aj deťom.

Táto dáma po prečítaní bestselleru Cesta (The Journey) od Brandon Bays, absolvovala niekoľko seminárov a štúdium metódy a stala sa priekopníčkou tejto dnes už celosvetovo známej metódy na Slovensku. Vďaka nej a tímu terapeutov prišla Brandon dokonca aj do Bratislavy a jej semináre zaujímajú čoraz viac ľudí, ktorí túžia po harmonických vzťahoch, zdraví alebo jednoducho iba hľadajú pokoj na duši.

O tom, čo ju priviedlo na cestu stať sa terapeutkou, ale aj o tom, ako metóda funguje a s čím všetkým dokáže pomôcť, sa viac dozviete v rozhovore, ktorý poskytla portálu prezenu.sk.

Janka, ako ste sa Vy na Slovensku stretli s metódou Cesta?

K metóde som sa prostredníctvom knihy, ktorú Brandon napísala, dostala zhruba pred šiestimi rokmi. Hovorí sa, že do cesty v živote príde to, čo práve potrebuješ. A práve táto kniha mi v ťažkom životom období veľmi pomohla. Bola som v rozvodovom konaní a rozpadol sa mi 31-ročný vzťah, prišla som o zamestnanie, o všetky istoty. Jednoducho, bolo to náročné. Neriešila som síce zdravotný problém, ale emočný, no práve táto kniha prišla vtedy, keď som ju naozaj najviac potrebovala.

A ako ste sa stretli s Brandon a dostali k seminárom, keďže ste prvou akreditovanou terapeutkou, ktorá sa touto metódou na Slovensku začala zaoberať?

V doslove knihy bol kontakt na oficiálnu stránku, ktorú som začala sledovať a všimla som si termín semináru, ktorý sa konal vo Viedni. Išla som tam len tak, nie preto, že som chcela byť terapeutkou. Seminár ma natoľko oslovil, že som sa okamžite rozhodla ísť ďalej a postupne prišlo rozhodnutie, že by som sa tomu chcela venovať aj profesionálne, keďže o alternatívnu medicínu som sa zaujímala už dlhšie.

A teraz otázka, ktorá asi zaujíma každého, kto sa rozhodne proces, terapiu či seminár absolvovať: Pomohla vám Cesta v osobnom živote?

Procesy, ktoré som absolvovala na seminároch, mi ukázali východiskovú situáciu z toho, v čom som sa nachádzala. Po emočnej stránke som všetko, čo prišlo, oveľa jednoduchšie zvládla. Začala som mať víziu, ako život riešiť, žiť a hlavne zmeniť. Táto metóda je najmä o zmenách. Nie je to len o tom, že sedíme na seminári a relaxujeme. Po procesoch alebo seminári sa výsledky integrujú do každodenného života a prichádzajú zmeny. Veľmi rýchlo som prestala mať strach, cítiť úzkosť a dokázala som prijať a vyrovnať sa so situáciami, ktoré sa mi predtým zdali neriešiteľné.

Ako sa vám podarilo zorganizovať semináre a dostať Brandon Bays na Slovensko?

Spočiatku som bola osamelým bežcom. Pred piatimi rokmi tu nebola situácia pre alternatívu taká priaznivá, ako dnes. Postupne som však nachádzala klientov, ktorí si o metóde povedali medzi sebou. A keďže im terapia pomáhala, informácie sa o nej šírili ďalej.

Niektorí sa zároveň vďaka metóde dostali aj zo závažných zdravotných problémov a stali sa z nich dokonca terapeuti. Cesta zbližuje a keďže nám všetkým veľmi pomohla, mali sme určitú víziu, ako dostať Cestu do širšieho povedomia ľudí. Postupne sa nám podarilo našu víziu zhmotniť a Brandon Bays prišla na Slovensko v roku 2012, v 2013 urobila na Slovensku prvý seminár, začiatkom roka 2014 prišla kvôli obrovskému záujmu opäť. A čo je skvelé, príde ešte aj tento rok v októbri.

S čím všetkým môže ľuďom Cesta pomôcť?

Celá metóda prvotne vznikla na základe osobnej skúsenosti s vyliečením na fyzickej úrovni, pretože Brandon sa vyliečila z obrovského nádoru. Cesta však veľmi účinne pracuje s emocionálnymi problémami, strachmi, úzkosťami, depresiami, vyhorením a pod. Ruka v ruke sa lieči aj psychika.

Za metódou je celá veda a vychádza z toho, že naše telo má bunkovú pamäť. Telo si presne pamätá neprežité a potlačené emócie, traumy, spomienky, ktoré vytvárajú bloky. Tie sú zodpovedné za narušenia na fyzickej či psychickej úrovni. Ak by sme išli ďalej, emócie vplývajú komplexne na náš život, teda i na naše vzťahy, úspešnosť v živote, rozvoj schopností, svojho potenciálu a pod.

Takže emócie zodpovedajú za naše fyzické i psychické zdravie?

V podstate áno. Nie vždy ide však len o ochorenia. Svojim emóciám sa štandardne vyhýbame, niekto ich rieši zapíjaním, zajedaním, fajčením, takže nemusí byť vyslovene chorý, ale trpí určitým druhom závislosti. Aj s týmto mnohým ľuďom pomohla Cesta.

Určite by som si však netrúfla vyhlásiť, že Cesta je liekom na všetko. Cesta je predovšetkým chýbajúcim prvkom klasickej medicíny. Rieši emocionálne príčiny vzniku rôznych anomálií nášho fyzického či psychického stavu. Myslím si, že Cesta je najmä spôsob, ako pretransformovať svoje postoje, svoj životný štýl, zbaviť sa starých bremien a zmeniť svoj život, čo sa výrazne odrazí tak na psychickom, ako ja na fyzickom zdraví človeka.

Mohli by ste spomenúť konkrétnu skúsenosť, že sa niektorý z vašich klientov vyliečil zo závažného ochorenia?

Určite. Mám klientky, ktorým zmizli cysty z prsníkov, mnohým pacientom sa zmenšili nádory, liečbu znášajú oveľa lepšie, stabilizovali sa, našli v sebe vieru, že svoj problém dokážu vyriešiť. Osobne mám veľmi dobré výsledky s liečením depresií, stavov úzkosti a rôznych fóbií. Za všetkým zlepšeniami alebo vyliečeniami stoja radikálne zmeny integrované do života. Príkladom sú aj moji najbližší kolegovia, ktorí sa vyliečili z takzvaných „nevyliečiteľných chorôb“ – ulceróznej kolitídy, astmy a cieliakie.

Máte medzi klientmi aj detských pacientov?

Deti sú pomerne častými klientmi. Pracuje sa s nimi však inak ako s dospelými. Človek musí úplne zabudnúť, že je dospelý, čo je niekedy veľmi ťažké. Dieťa je neposedné, nevie mať zatvorené oči, nevie si udržať pozornosť. Je to samozrejme veľmi kreatívna práca, veľa vecí sa robí cez fantáziu dieťaťa, cez kreslenie, cez rozprávky. Deti nevedia pomenúvať emócie, ony ich žijú. A v tomto smere sú pre nás veľkými učiteľmi. A ešte je dôležité povedať, že dieťa je, najmä v prvých rokoch, odrazom svojich rodičov.

Takže pracujem nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi. Za týchto okolností sa s deťmi efektívnejšie pracuje, pretože deti sú naozaj priamym odrazom toho, čo prežíva rodina, aké sú tam vzťahy, aké emócie prežíva mama, ako prežívala tehotenstvo, aký bol pôrod. Vtedy vieme deťom rýchlejšie pomôcť. Mnohým deťom stačí často jedno sedenie, pretože tieto procesy sú naozaj rýchle a efektívne.

Čo najviac trápi deti?

Často sú úzkostlivé, sú v škôlke či škole šikanované, alebo majú iný problém v kolektíve. Mala som aj dievčatko, ktorému zomrelo domáce zvieratko a malo také prejavy smútku, že rodičia s tým nevedeli nič urobiť. Deti sa často trápia aj stratou niekoho blízkeho v rodine. Trpia rozvodom rodičov, necítia sa bezpečne a zažívajú najrôznejšie strachy.

Mnohé strachy a smútky vznikajú už v prenatálnom období a tieto emócie môžu mať ešte oveľa hlbšie korene. Dokonca to nemusia byť emócie priamo dieťaťa, ale jeho predkov, ktoré si priniesli do života vo svojej bunkovej pamäti. Musím povedať, že je to veľmi zaujímavá práca, ktorá ma denno-denne prekvapuje.

Aké semináre chystáte najbližšie?

Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa semináru venovanému práci s deťmi, je tu seminár, ktorý sa koná už v najbližších dňoch – 13. a 14. septembra v Bratislave. V októbri sa budú konať Intenzívne večery priamo s Brandon Bays v Košiciach a Banskej Bystrici.

Všetky spomínané aktivity vyvrcholia základným seminárom Cesty s Brandon, ktorý bude v dňoch 25. až 27. októbra v Bratislave. Je určený širokej verejnosti. Je to intenzívny seminár, na ktorom sa účastník naštartuje k vlastnej trvalej zmene, naučí sa základné nástroje metódy, používať ich a stane sa terapeutom sám sebe. Všetky informácie nájdete na stránkewww.terapiacesta.sk.

zdroj: http://prezenu.noviny.sk/