Slovenka učí Slovensko, čo ešte nezažilo. A teraz to chce zažiť aj svet

Mám 43 rokov a žijem v Senci. Vyštudovala som andragogiku a dodnes sa venujem vzdelávaniu. Som matkou troch detí – a to už je projekt sám o sebe. J Učím však lektorov, učiteľov, trénerov, ako používať novodobé vzdelávacie techniky. Vediem a mentorujem lídrov, podnikateľov, politikov. Som autorkou tréningu vodcovských zručností pre dospelých a špecialistkou na celoživotné vzdelávanie.


„Životológia“

 V roku 2011 sme na Slovensku rozbiehali myšlienku osobnostného rozvoja, kde sa dospelí mohli stretávať a rozprávať a začali hľadať odpovede na rôzne otázky z oblasti vzťahov, zdravia, kariéry a sebapoznania. V roku 2014 sa stalo niekoľko samovrážd mládeže a to ma usmernilo k tomu, že takéto vzdelávanie potrebuje možno táto veková kategória ešte viac a urgentnejšie ako dospelí.

 Životológia je náuka o živote tak, ako doposiaľ žiadna škola neučila. Celý koncept je postavený na základoch dvoch metód: Komenského filozofie „škola hrou“ a sokratovskej metódy dialógu – t.j. učiteľ nevysvetľuje učivo, ale pýta sa, žiak odpovedá a tými odpoveďami sám prichádza k poznatkom, ktoré sa má naučiť.

Komenský v dnešnom svete

 Tak ako Sokrates, i Jan Amos Komenský bol génius svojej doby. Vo svojom diele „Pampaedia – Vševýchova“ už v tom čase opísal a pomenoval všetky obdobia života človeka a ozrejmil, že každé obdobie má svoj význam, úlohy a ciele. Zároveň popisuje zručnosti a schopnosti, ku ktorým sa má človek dopracovať a naučiť sa ich tak, aby ich dokázal používať k svojej spokojnosti.

 Komenského „Vševýchovu“ som preniesla do dnešného sveta. Vytvorila som akýsi „kufrík s náradím“, pomocou ktorého vieme žiť šťastne a podľa svojich predstáv. Využívame metódu cvičení, pri ktorých si účastník ani neuvedomuje, že práve trénuje a učí sa novú zručnosť. Pridala som k tomu metódu opakovania, aplikácie poznatkov do vlastného života a vznikol hravý a na druhej strane veľmi účinný nástroj, ktorým sa dajú poznatky podávať práve vekovej kategórii stredoškolákov.  

Dobrovoľne, ale naplno...

  Pri vzdelávaní sú si všetci rovnocenní. Všetko sa robí dobrovoľne, ale naplno a namiesto kritiky sa podáva „konštruktívna spätná väzba“. „Teen mentorov“ si vyberáme a prechádzajú výberom. Prvým je, že pri práci so skupinou by mali byť zastúpené obe pohlavia: muž a žena, musia to byť odborníci vo svojej oblasti a v rôznych vekových kategóriách.

 Podmienkou sú mladí z radov samotnej mládeže, vysokoškolskí študenti a mentori vo veku rodičov mládeže. Tým sa zabezpečí vzájomné porozumenie rozličných „treníc“, ktoré v tomto veku s rodičmi prichádzajú. Mentori prechádzajú kurzami, kde sa naučia, akým spôsobom vzdelávať a odovzdávať poznatky uvedené v učebných osnovách. Všetko sú to kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Chystáme sa do sveta

 Tento koncept zaujal rodičov, odborníkov, ale ja dobrovoľníkov v ostatných krajinách a preto vzišla potreba prekladu celého projektu do angličtiny a rozhodli sme sa rozbehnúť Lifeology aj v iných krajinách. Na začiatok to bude Španielsko, Ukrajina, Hong Kong, Chorvátsko, Veľká Británia, Kalifornia a Rumunsko. Projekt sme dva roky pilotovali na dvoch stredných školách na Slovensku a osnovy sme korigovali podľa reakcií mládeže, ich spätnej väzby a názorov.
 Momentálne máme prvých ambasádorov z radov študentov na daných školách a nastavuje sa projekt pre použitie v zahraničí. Robia sa preklady osnov a pripravuje sa certifikácia zahraničných mentorov v angličtine.

...budeme aj podnikať

 Životológia vzdeláva, ale aj prepája mládež po celom svete. Spolupracujeme aktívne a dobrovoľnícky aj s rôznymi organizáciami a v neposlednom rade má charitatívny rozmer, avšak naším cieľom je rozbehnúť spoločnými silami úspešné sociálne podnikanie.

Zdroj: www.pkacademy.eu