MUDr. Jan Vojáček, CFMP – Superrozhovor o zdraví

Pamätám si na začiatky svojej práce s klientami, kedy vysvetliť im, že svoj život i zdravie máme hlavne vo svojich rukách, bolo veľmi obtiažne a stretávala som sa často s ich neporozumením i veľkým odporom. Našťastie doba veľmi pokročila a dnes už i mnohé vedné odbory to priamo či nepriamo potvrdzujú. O to potešiteľnejšie je to, že emocionálna, psychická i mentálna rovnováha, o ktorú sa spolu s klientami usilujem a ktorú máme plne vo svojich rukách, sa berie na zreteľ pri definícii zdravia a pri liečbe sa stáva súčasťou komplexného prístupu k uzdraveniu a zdraviu. Pozrite si zaujímavé video mladého českého lekára, ktorý sa venuje funkčnej medicíne, v ktorom veľmi pekne, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje v čom táto medicína spočíva, akú úlohu zohráva jednotlivec pri budovaní svojho zdravia, čo to vlasnte zdravie je a ako si ho každý z nás môže udržať či vylepšiť.Zdroj: https://www.cestyksobe.cz