Krátko o depresii a nepohode

Zdá sa, že depresia sa stáva stále častejšou a bežnejšou chorobou našej doby. Depresia je oficiálnou medicínou označovaná za mentálnu poruchu. Výskumy a osobné skúsenosti s riešením depresívnych stavov spoluautora metódy Cesta Kevina Billetta vychádzajú z poznania, že ide predovšetkým o emocionálnu poruchu a príčinou môžu byť rôzne faktory. Čo teda podľa neho spôsobuje depresiu?

1/ vystavenie nadmernému tlaku, zodpovednosti, opakujúcim sa ťažkým resp. stresujúcim situáciám
2/ interný fokus na naše vlastné nedostatky
3/ priepasť medzi našimi očakávaniami a realitou
4/ minulé traumy

V bežnom živote je každý z nás vystavený jednému alebo viacerým spomínaným aspektom. V prípade depresie však ide pravdepodobne o kombináciu viac menej všetkých aspektov. Významnú úlohu zohrávajú minulé emocionálne traumy, ktoré neboli naplno emocionálne prežité, uvoľnené z bunkovej pamäte. Po odznení traumy totiž v našom vedomí vždy zostávajú určité vrstvy neprežitých emócií, presvedčenia prípadne i sľuby, ktoré konkretizujú tieto presvedčenia. Náš život je týmito presvedčeniami hlboko ovplyvnený a až na 75% týmito presvedčeniami riadený. Koreňom celého problému je teda odstránenie týchto presvedčení a sľubov (pomocou nástrojov, ktoré táto metóda má k dispozícii), čím dochádza k zmene expresie génov v našej DNA, a tým k uzdraveniu.

Palivom, ktoré udržuje ľudí v depresii alebo stavoch úzkosti či nepohode, je príbeh a tento príbeh nás vždy odvádza od skutočných pocitov, ktoré stoja za týmito stavmi. S príbehom je takmer vždy spojený strach. Keď odoberieme klientovi príbeh, otvorí sa do skutočného pocitu, ktorý ho udržuje v neželanom stave. Precítením a prežitím emócií dochádza k uvoľneniu zablokovaných emócií z bunkovej pamäte a následne k ozdravnému procesu.

Ústredným motívom celej práce s takýmto klientom je teda predovšetkým práca so strachoma systémom presvedčení, ktoré sú so strachom spojené. 

Hlboké skúsenosti s depresiou viedli Kevin Billeta k rozpracovaniu svojej teórie a k skoncipovaniu trojdňového semináru pod názvom “Out of blue” (Von z nepohody). Je určený širokej verejnosti, všetkým, ktorí majú snahu lokalizovať a vykoreniť základné príčiny depresie a stavov nepohody a opäť nájsť vo svojom živote pokoj a vášeň života. 

Ako terapeut Cesty som mala možnosť ako jedna z prvých začiatkom minulého roka absolvovať tento seminár, nakoľko práve terapeuti z celého sveta boli tí, ktorí seminár absolvovali ako prví a získali prístup k nástrojom na riešenie tohto veľmi rozsiahleho problému. Ide o veľmi hlboký seminár, mieriaci presne do príčiny . Môžem ho vrelo odporučiť každému, kto cíti, že s jeho životnou pohodou nie je niečo v poriadku.

Ak sa vás niečo z vyššieuvedeného týka a radi by ste s tým aj niečo robili, dobrá správa. V septembri tohto roku bude tento hlboko zatínajúci seminár po prvý krát v Bratislave.

Tu je niekoľko reakcií klientov, ktorí seminár Out of Blue absolvovali v zahraničí:

Angela:
Je to najvýnimočnejšia Journey udalosť, akú som za posledných desať rokov zažila. Kolektívny “AHA” moment, keď nám všetkým spoločne došlo, ako naše príbehy ovplyvňujú naše životy. Poďakovanie patrí Kevinovi za jeho úprimnosť a absenciu ega pri vytváraní atmosféry, ktorá mi dovolila pustiť všetky zábrany a otvoriť sa. Slová sú neadekvátne a tak verím, že svoju vďačnosť budem môcť vyjadriť autentickejším radostnejším naplnenejším životom. Nenachádzam ani spôsob ako dostatočne vrelo tento seminár odporučiť. 
Jan:
Aký objav. Nepredstaviteľne jasný. Bez ohľadu na to, či človek trpí depresiou alebo nie, lekcie sú obrovské pre každého, kto hľadá smer svojho života. Je to inšpirujúce v mnohých oblastiach.
Fiona:
Som nesmierne vďačná za tento úžasný worshop – za skúsenosť ponoriť sa a odhaliť pramienky života, ktoré ma uvrhli do depresie. 14 rokov som trpela nespavosťou a práve som zažila dve celé noci hlbokého spánku. Vyhodila som tisícky libier za nový nábytok, vankúše, matrace, prikrývky, feng shui, liečebné pomôcky či homeopatiu, ale doposiaľ nič mi nepomohlo.
Dawn:
Transformačné. Úplné kryštálovo jasné pochopenie ”prečo” a “čo je” depresia. Následne jemné prevedenie k úplnému odstráneniu väzieb, ktoré ma udržovali vo väzení. Zostal som v čistom vedomí a vďačnosti.