Mentalita OBETE alebo dar SLOBODY

Všetci sme lapení v neuveriteľne nepríjemnej sieti - mentality obete. Je utkaná z vlákien, na jednej strane z našej bolesti, na strane druhej z našej radosti. Milujeme aj nenávidíme súčasne túto drámu a sme na nej závislí, sme jej obeťou. Neustále hľadáme príčiny našej radosti alebo bolesti vo vonkajšom svete.

Domnievame sa, že skutočná radosť nie je príčinou, ale dôsledkom. A preto celý život hľadáme, čo nám prinesie radosť - dobrý vzťah, nové auto, šaty, perfektná práca, ideálne bývanie alebo spiritualita či BOH.

Sme zapletený do siete, ktorú sme si sami nastražili. Keď sa cítime mizerne, viníme všetkých a všetko okolo seba, hľadáme príčinu v zlom jedle, nafúkanom kolegovi alebo dokonca vo vláde. Toto je najväčšia závislosť dnešného sveta. Je to ako byť zapletený v pavučine. Keď sa cítime mizerne , túžime sa cítiť lepšie, keď sa cítime dobre, snažíme si tieto pocity udržať.

Domnievame sa, že sloboda je ten skvelý pocit radosti, keď je nám zrovna fajn, pretože aj okolnosti tomu nasvedčujú. Pritom je to len neustála túžba, ktorá sa nemôže nikdy naplniť a my sme na nej závislí. Nejde však o závislosť po naplnení, pretože sme zmienené naplnenie nikdy ani nezažili, len po ňom neustále túžime.

Keby sme niekedy to svoje vytúžené NEBO našli, budeme ho nenávidieť, pretože to, čo tak milujeme je nádej, že naplnenie raz dosiahneme.Neexistuje technika, ktorá by nám pomohla. Jediné, čo nám pomôže, je pochopiť vyššie opísaný princíp. Aby sme mohli uniknúť z väzenia, najskôr musíme zistiť, že v tom väzení sme. Porozumenie, že sami sme obeťou svojich nevedomých pocitov, prináša skutočnú slobodu.

Dokonca aj duchovno, či spiritualita sa môže stať ohniskom mentality obete, pretože nám dokáže ľahko vnuknúť predstavu, že je v moci človeka, urobiť niečo, aby sa oslobodil od hlbín svojho emočného utrpenia.

Táto predstava vedie k jednej z najväčších ilúzií duchovnej reality, ktorá leží niekde mimo našich momentálnych skúseností.

To, po čom naozaj všetci túžime, nie je osvietenie. Nie je totižto vôbec vzrušujúce, naopak je úplne obyčajné.

Napriek tomu je väčšina duchovným náuk postavená na hľadaní niečoho mimoriadneho. Vysoké frekvencie nášho vedomia nemusia nevyhnutne viesť k duchovným skúsenostiam. Vysoké frekvencie naopak narážajú na samotnú ilúziu, že vôbec nejaká duchovná skúsenosť existuje. Môžeme povedať, že máme celkom novú drogu, zvanú hľadanie pravdy.

Nejde teda o to, čo sa nám deje, ale o to, ako sa k tomu postavíme. Buď sa chováme ako OBEŤ svojich životných okolností alebo berieme na seba plnú zodpovednosť za svoju situáciu.

Najskôr musíme uznať, že nech sa snažíme, ako chceme, emócie nad nami majú oveľa väčšiu moc ako naše myslenie.V súčasnosti sme vydaní napospas rozmarom svojich emócií. Naše rozhodnutia nie sú vykonávané v súlade s našou prirodzenosťou, takže vytvárame kolektívne energetické pole chaosu.

Skúste si predstaviť, že emócie nikomu nepatria. Emócie pôsobia na vlnovej frekvencii a na kolektívnej úrovni je iba jedna vlna, ktorá nás všetkých spája dohromady.

To, že niektorí ľudia môžu túto vlnu vysielať a iní ju prijímať, je jednoducho mechanický proces. Emócie môžeme vnímať ako komunikačný prostriedok.

Nemusíme byť zajatcami emočnej drámy života. Môžeme ďalej pociťovať hlboko vo svojich telách každý odtieň emočného prostredia, ale naše vedomie môže surfovať na týchto vlnách, namiesto toho, aby sa v nich topilo. Toto je skutočná sloboda.

AnKa

Zdroj: trendprezeny.sk
Spracované podľa Richard Rudd - Gene Keys