Steven Spielberg - Načúvajte svojej intuíciiNevedel som kto som. Ako som mohol? Ako mohol ktokoľvek z nás? Pretože prvých 25 rokov nášho života sme trénovaní počúvať hlasy, ktoré nepatria nám. Rodičia a učitelia plnia naše hlavy múdrosťou a informáciami, potom ich miesto zaujmú zámestnávatelia a mentori, ktorí nám vysvetľujú, ako tento svet skutočne funguje. Zvyčajne tieto hlasy dávajú zmysel, ale niekedy sa do našich hláv i srdca začínajú zakrádať pochybnosti. Aj keď si myslíme, že to nie je celkom tak, ako my vidíme svet, je akosi jednoduchšie prisvedčiť, súhlasiť a ísť ďalej. Na nejaký čas som nechal, aby toto „napredovanie“ formovalo môj charakter. Potláčal som vlastný názor, lebo ako sa hovorí v jednej Nelsonovej pesničke „každý na mňa hovoril, takže som nemohol počuť ozveny vlastnej mysle“. Môj vnútorný hlas, ktorý som potreboval počuť, bol sotva počuteľný a zavnímateľný, a tak som ho po prvýkrát začul až na strednej škole. Potom som mu začal venovať viac pozornosti a potom sa nakopla moja intuícia. Chcem vás upozorniť, že intuícia je niečo iné ako vedomie. Pracujú v tandeme, ale je v tom rozdiel. Zatiaľ čo vedomie kričí „toto musíš urobiť“, vaša intuícia šepká „toto by si mohol urobiť“. Počúvajte ten hlas, ktorý vám hovorí, čo by ste mohli urobiť. Pretože nič nesformuluje váš vlastný charakter viac, ako práve ona!

Video nájdete tu

Zdroj: www.goalcast.com