Služby

Dlhé roky individuálnej praxe s klientami mi dali jedno veľké ponaučenie. Od poznania samého seba sa odvíja celý náš život. Prevažná väčšina ľudí hľadá odpovede na svoje každodenné otázky či problémy mimo seba, v svojom okolí, v knihách, na kurzoch a podobne. Ešte je však stále málo tých, ktorí odpovede hľadajú v sebe. Neriešime svoj život v súlade so svojimi potrebami a vnútornými zdrojmi, či talentami. Nie je sa však čo diviť, dlhé generácie boli vychovávané k potláčaniu samého seba, k neprejavovaniu svojich pocitov a potrieb. Vždy bol prednejší niekto iný, názor niekoho iného bol lepší, niekto iný bol vždy lepší.

Viac info
Čítaj viac
"Človek je strojcom svojho šťastia,
má právo i schopnosť žiť podľa svojich vlastných predstáv"
Jana Daubnerová

Najnovšie články môjho BLOGu