Riešením je výmena softwaru a napojenie na vlastný ZDROJ

Posledné roky sa stále intenžívnejšie pri svojej práci i v bežnom živote stretávam s tým, že rapídne pribúda ľudí, ktorí bažia po zmene. Chcú zmenu svojho života, života svojej rodiny a v neposlednom rade i zmenu v našej krajine. Ľudia chcú zmenu, avšak len málokto sa chce sám zmeniť. Zmenu chápu ako zmenu vonkajších životných podmienok, vyžadujú ju stále od niehoho iného, stále je ešte málo ľudí ochotných prijať fakt, že každá zmena začína vo vnútri každého z nás a táto zmena sa následne zrkadlí v našom vonkajšom mikro- či makrosvete.

Žiť v dôvere je dnes náročnejšie ... otvorenosť vo vzťahoch nás oslabuje .... byť pravdivý je nebezpečné ... prejavovať sa autenticky je nežiadúce ... toto je len niekoľko výrokov, ktoré často počúvam. Ľudia sú stále viac beznádejní, snažia sa všemožne potlačiť svoje emócie a sú ako na hojdačke, vnútorné tlaky sa zosilňujú a stále viac a viac ľudí je vyčerpaných, frustrovaných, vyhoretých ... Tento fakt je nám veľmi dobre známy. Hovorí sa o tom všade, avšak počet ľudí, ktorým sa podarí dostať z tohto bludného kruhu je i napriek mnohým účinným transformačným, koučovacím či terapeutickým postupom stále veľmi málo. Ľudia aj majú snahu niečo s týmto stavom robiť, avšak pri prvých náznakoch toho, že sa niečo v ich životoch mení, že musia vystúpiť z komfortnej zóny, že musia prijať rozhodnutia, aby sa posunuli vpred, začnú radšej cúvať a zotrvávajú naďalej v životnom stave, ktorý im nevyhovuje. Ich strach zo zmeny a neistoty je väčší ako túžba niečo zmeniť.

Prečo je to tak? Poďme sa na to pozrieť z hľadiska toho, ako funguje naša myseľ. Naša myseľ pracuje v dvoch základných modoch. Vedomom a podvedomom. Vedomá myseľ je tá kreatívna, inovatívna, ktorá má svoje sny a túži po zmene. Bohužiaľ túto časť našej mysle využívame len na 5%. 95% nášho času je riadeného naším podvedomím. A čo je to podvedomá myseľ? Podvedomá myseľ sú programy, ktoré sme primárne nahrali v prvých siedmych rokoch nášho života, kedy našu myseľ ovplyvnili hlavne rodičia a osoby, ktoré sa zúčastňovali na našej výchove a modelovali náš život. Svoju rolu tu určite zohráva i bunková pamäť, ktorá obsahuje i skúsenosti a zážitky predchádzajúcich generácií. Podvedová myseľ uskladuje rôzne presvedčenia, výroky, myšlienky, spomienky, emócie a treba povedať, že až 70% z nich je negatívnych. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že podvedomie je zlé. Nie je! Je to len počítač, ktorý nahráva buď dobré alebo zlé programy, podľa toho, čo sme mu ponúkli, no a my sme potom viac menej obete týchto programov. Ak máme viac tých negatívnych programov, fungujeme negatívne, ak máme viac tých pozitívnych, máme šťastie a fungujeme pozitívne.

Dá sa z toho vôbec nejako vyjsť? Existuje riešenie? Naozaj zostaneme navždy obeťami našich programov? Ak pracujete s počítačom, tak viete, že software sa dá inovovať či vymeniť. Základom je však vždy rozhodnutie. Rozhodnutie software inovovať či vymeniť. Za tým nutne musí nasledovať naša aktivita. Aktívna práca s dátami nášho softwaru, teda s programami našej mysle (metód je veľa). To však nestačí. Do celého procesu je potrebné zapojiť i ostatné časti nášho Ja, pretože My nie sme len myseľ. Zapojiť je potrebné i naše telo, pocity a napojiť sa na svoj Zdroj a z tohto miesta sa nechať viesť pri tvorbe či nahrávaní nového softwaru.

Ak ste zachytili, že vaša kretívna myseľ, čiže tých 5% chce inovovať či zmeniť software alebo ho už aj meníte a chcete postúpiť o krok ďalej a zapojiť viaceré zložky vašej osobnosti naraz do tohto procesu, nechajte sa kreatívnou mysľou prehovoriť a viesť a prijmite pozvanie na tanečno-pohybový seminár ZDROJ.

Ako sa dotknúť svojho Zdroja, precítiť seba a svoju vnútornú silu a nájsť kľúč k vybudovaniu permanentného prístupu k svojmu Zdroju? Vďaka hlbokému citovému a emocionálnemu zážitku prepojenia našej mysle a tela sa naučíte rýchlo vystúpiť z pasce vnútornej obete a ilúzií. Posilníte samu/samého seba a naučíte sa 4 základné piliere Zdroja vo svojom živote vyjadrovať ľahko a prirodzene.

A ktoré sú tie 4 základné piliere, s ktorými budeme pracovať?


PRÍSTUPNOSŤ
- ako odpovedáte na životné situácie? Ste pri ich riešení precízni, otvorení a sústredení? 

VZÁJOMNOSŤ – milujem ťa a ty miluješ mňa. Byť zamilovaný je len jedna z úrovní vytvárania vzťahov. Je potrebné sa naučiť vzájomnosti, pretože to je kvalita, ktorá sa vtlačí do duše a zostáva v jej pamäti.

MAJSTROVSTVO – nevinnosť a zrelosť, jednoduchosť vo vnútri zložitosti. Čo to pre vás znamená a ako ich dokážete žiť?

CITLIVOSŤ - dokážete byť láskaví, rešpektujúci a prítomní?

Nezabudnite: Vždy máme na výber!

Môžeme podliehať strachu, vlastným pochybnostiam, nenávisti a depresii
alebo
Naučíme sa tieto pocity spracovať, osvobodiť sa od nich a necháme sa viesť svojím ZDROJOM

Seminárom vás bude sprevádzať autorka semináru, brazílska učiteľka a autorka vzdelávacieho systému ARARETAMA Sandra Epstein.Viac informácii TU.

Jana Koczkášová