WISE WO-MAN (MÚDRA ŽENA-MUŽ)

WISE WO-MAN (MÚDRA ŽENA-MUŽ)Vzdelávací program systému Araretama

Vzťahy a láska sú základným fenoménom a súčasťou nášho života. Náš život nie je len o vzťahoch a láske k iným ľuďom, je to aj o vzťahu k sebe a širšej komunite ľudí, nielen k jednotlivcovi. Človek teda funguje v troch ekológiach : vzťah k sebe, vzťah k iným, vzťah ku komunite, spoločnosti či ľudstvu ako takému. Tieto vzťahy sa navzájom ovplyvňujú a ruku na srdce, pre každého z nás sú vzťahy viac menej výzvou, celoživotným učením.

Skúsili ste si niekedy odpovedať na nižšie uvedené otázky?
  • Môžem byť dnes iným človekom ako som bol včera? Na čo sa mám sústrediť, čo by som mal podporiť?
  • Viem dnes pracovať na lepších vzťahoch? Aké sú moje slabé miesta, ktoré tento proces blokujú?
  • Môžem pomôcť svojej komunite, spoločnosti, krajine, a ak áno, akým spôsobom?

Ak cítite, že vzťahy a láska v tom najširšom slova zmysle sú niečo, na čom potrebujete pracovať, chcete sa radikálne posunúť vo vnímaní a prežívaní vzťahov a lásky, potom využite príležitosť prihlásiť sa na 21-týždňový vzdelávací program, ktorý od základu zmení váš pohľad na seba, prebuduje vzaťahy s vašimi blízkymi a otvorí vás i vnímaniu seba ako súčasti spoločenstva, ktoré buduje aktívne tento svet. Zmeny sa dejú, či si to uvedomujeme alebo nie. Máme však voľbu, byť aktívnym účastníkom a riadiť si život – teda tieto tri ekológie - podľa seba, alebo byť len obeťou a pasívne sa prizerať na všetko, čo sa deje okolo.

Wise Wo-man
je program určený tým, ktorý cítia naliehavú potrebu zmeny. Zmena samého seba resp návrat k vlastnej autentickosti je základom všetkých vzťahov. Ak funguje tento vzťah, ovplyvňuje to všetky úrovne vzťahov. Tento program kultivuje jednotlivo všetky úrovne vzťahov a vyúsťuje do synergického prepojenia všetkých úrovní. Tým, kto vzdeláva, sú esencie špeciálne na tento účel pripravené.

Wise Wo-man program je určený ženám i mužom, ktorý majú záujem hlboko načrieť do svojho vnútra, hľadajú odpovede na vyššieuvedené otázky a majú záujem intenzívne pracovať s uvedenými tromi ekológiami.

Možno ho absolvovať nasledovne:
  • individuálne – programom prechádzate samostatne, získate esencie plus pracovné materiály k celému programu
  • individuálne - avšak súčasťou je poradenstvo a pravidelné sedenia plus materiály k celému programu
  • skupinovo - skupinový program je určený malej skupinke maximálne šiestich ľudí. Súčasťou je pravidelný skupinové stretnutia plus pracovné materiály k celému programu.

Prihlásiť sa na skupinový a individuálny program môžete na email info@janakoczkasova.com

V prípade skupinového seminára budete osobne informovaný o termíne po naplnení počtu minimálne troch záujemcov.

Pre viac informáciii alebo pre prihlásenie volajte na 0915 747 539 alebo píšte na info@janakoczkasova.com.

Viac informácii o tomto programe nájdete tu!