Assá

Otvára v človeku vďačnosť a súcit; podporuje odpustenie a veľkorysosť. Pracuje s vnútornou obeťou. Posilňuje lásku k sebe. Čistí negatívne psychologické vzorce, ktoré blokujú náš rast. Čistí a ladí čakry. Vytvára rovnováhu medzi citlivosťou a

Pozrite si VIDEO k tejto esencii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte
Esencia: Assá

fľaštička s obsahom 15 ml koncentrovanej esencie Assá (voda+alkohol)

1ks
24,- EUR

Doporučujeme v týchto prípadoch:

Žiarlivosť. Pocity viny. Sexuálne a emocionálne zneužitie. Pocity menejcennosti a sebadestrukčné tendencie. Pocit zlyhania, súťaživosť. Podliehanie vlastnej negativite. Mrzutosť a žiaľ. Egocentrizmus. Pocity nespravodlivosti a sebaľútosti. Problémy s prijatím úspechu druhých. Nespokojnosť so sebou samým. Utrpenie a bolesť. Potreba pozornosti.

Kľúčové slová: vďačnosť, súcit, odpustenie, nežnosť
Element: voda, vzduch
Čakry: 2. a 4.
Mandala Ararȇtama: Očista
Doporučujeme s Aqua Ignea: žltá, ružová
Afirmácia: Cítim sa požehnaný/á životom na tejto planéte a prostrednictvom odpustenia a vďačnosti ju zbavujem bolesti
Afirmácia pre telo: S vďačnosťou si liečim svoje hlboké zranenia

Venujte pozornosť nasledovným otázkam:

1. Dokážete lokalizovať svoje emočné bolesti?
2. Uvedomujete si ich korene? Majú nejaký spoločný koreň?
3. Ste so svojími bolesťami zviazaní ako obeť? Ak áno, popíšte ako. Ak nie, zistite, či nie je vaša vnútorná obeť maskovaná, alebo skrytá.
4. Pociťujete vinu ako reakciu na určité správanie? Cítite se napr. vinní, že pracujete príliš veľa alebo málo?
5. Dokážete rozpúšťať bolesť, ktorú vám spôsobili druhí?
6. Máte vo zvyku omieľať v myšlienkách fakty?
7. Vybuchujete a máte náhle agresívne vzplanutia vynášajúce na povrch spomienky z minulosti?
8. Uvedomujete si, že emočné bolesti sú niekedy dary rastu?