Ararybá

Pomáha pochopiť osudovú túžbu a poslanie našej duše, posiľňuje nás pri jeho uskutočnení. Podporuje bdelosť, zmysel pre rovnováhu, pozornosť a sústredenie. Vytvára poriadok v našom myslení a umožňuje globálny pohľad. Prenáša inšpiráciu na fyzickú úroveň. Je výborná pre uskutečnenie projektov. Otvára náš vnútorný priestor. Zvyšuje schopnosť mimozmyslového vnímania. Pripravuje nás na stretnutie s božstvom. Ochraňuje.

Pozrite si VIDEO k tejto esencii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte
Esencia: Ararybá

fľaštička s obsahom 15 ml koncentrovanej esencie Ararybá (voda+alkohol)

1ks
24,- EUR

Doporučujeme v týchto prípadoch:

Precitlivelosť spôsobená stresom z okolitého prostredia. Nedostatok rovnováhy a koncentrácie. Klaustrofóbia. Problémy s vnímaním celku. Odpojenie od fyzického tela. Podozrievavosť vo vzťahu k skupine.

Kľúčové slová:
integrita, poslanie
Element: zem, oheň, vzduch
Čakry: 1., 3., 5., 6., 7
Mandala Ararȇtama: ukotvenie
Doporučujeme s Aqua Ignea: zelená
Afirmácia: Cez moju vnímavosť a pevnosť sa prejavuje božstvo, ktoré mi odhaľuje moje životné poslanie a vedie ma k jeho uskutočneniu
Afirmácia pro telo: Som ukotvený/á a slobodný/á

Venujte pozornosť nasledovným otázkam:

1. Máte radi činnosti, ktoré vykonávate?
2. Ktoré sú to?
3. Máte pocit, že vyjadrujú váš osud?
4. Pri čom cítite, že sa to musí zmeniť?
5. Keby ste mali slobodnú vôľu, akú činnosť by ste vykonávali radi?
6. Vyjadruje tá činnosť, ktorú ste si zvolili pri otázke č. 5 váš osud alebo sa dá na ňu pozerať ako na motiváciu pre vaše poslanie?