Zázrakom sa to všetko začalo

Pozoruhodná liečebná metóda vznikla ako spontánna reakcia na vyliečenie autorkinho nádoru. Ide o proces podobný riadenej meditácii. Autorkou je Brandon Bays, avšak už aj na Slovensku je možné Cestu podstúpiť. Ako na to, nám prezradila akreditovaná terapeutka PhDr. Jana Koczkášová. 

Keď sa povie cesta, automaticky si predstavíme akúsi trasu, ktorú máme absolvovať. Keď však hovoríte o Ceste Vy, nadobúda toto slovo úplne iný rozmer. Existuje nejaká definícia tejto Cesty? Čo je jej podstatou?

Slovo cesta má skutočne veľa významov. Ten, ktorý spomínate, transformačno-liečebná metóda Cesta takisto zahŕňa. Cesta je cesta vývoja, napredovania, transformácie, a tým v tomto zmysle je to takisto smer, trasa, ktorou sa človek uberá. Hlavný význam metódy Cesta (the Journey) je však v smerovaní do svojho vnútra, pocitov, emócií, spomienok, programov, do bunkovej pamäte, ktorá sa pomocou tejto metódy otvára a priamo v zdroji, teda v bunkovej pamäti, sa rieši či už emocionálny alebo fyzický problém človeka. Je to cesta návratu k sebe, k svojej podstate, k svojmu potenciálu, k tomu čistému, čo v každom v nás je. K nášmu vlastnému zdroju.

Povedali by ste, že Cesta môže nahradiť medicínske metódy či liečbu?

Nikdy by som si netrúfala niekomu povedať, že táto metóda nahrádza medicínske postupy či liečbu. Vážim si medicínu a jej postupy. Myslím si však, že každý človek má právo sa rozhodnúť, či pôjde klasickou liečebnou cestou alebo alternatívnou, alebo bude kombinovať obidve. Cesta vychádza z mnohých vedeckých poznatkov a výsledky aplikácie tejto metódy potvrdzujú vedecky zverejnený fakt, že 85% všetkých ochorení súvisí s psychikou a emóciami človeka. Tu je Cesta výrazným doplnením klasickej liečby a spojovacím linkom, ktorý klasickej liečbe chýba. Metóda funguje vyše dvadsať rokov, je rozpracovaná na aplikáciu v mnohých oblastiach nášho života, a keďže všetko so všetkým súvisí, v konečnom dôsledku čokoľvek v procese Cesty človek rieši, odráža sa to i na zlepšení jeho zdravia. Pomocou tejto metódy sa odstraňuje príčina a nie príznak.

Spomenuli by ste si na konkrétny prípad, kedy Cesta obrazne povedané, urobila zázrak?

Zázrakom sa to takpovediac všetko začalo. Autorke metódy Brandon Bays diagnostikovali pred vyše 20 rokmi nádor na maternici o veľkosti basketbalovej lopty. Vďaka postupu, ktorý neskôr rozpracovala a neustále rozpracováva, sa za necelých 7 týždňov vyliečila. Vyliečenie nádoru má klinicky potvrdené a už vyše 20 rokov pravidelné kontroly toto vyliečenie potvrdzujú. Zaujímavý je prípad Izraelčanky, absolventky akreditovaného štúdia, ktorej v päťdesiatich rokoch narástla noha o 5 cm, ktorá bola kratšia od detstva. V mojom bezprostrednom okolí mám skúsenosti s vyliečením ulceróznej kolitídy, alergií, depresie či vyliečením závislostí rôzneho druhu. Je však potrebné povedať, že každý z nás drží ten kľúč a rozhoduje sám, či si dovolí vyliečiť sa alebo nie. Nedá sa povedať, že metóda je pre každého, hoci je univerzálna. Výsledok ovplyvňuje veľa faktorov, ale rozhodujúcim je človek sám, jeho ochota meniť život, pustiť sa starých programov, presvedčení, otvoriť sa vnútorným bolestiam, nastúpiť na novú cestu a hľadať príčinu choroby, zlých životných situácií, neúspechu, neuspokojivých vzťahov a pod. v sebe. A v neposlednom rade ide hlavne o prijatie všetkého, čo sa nám v živote deje, čo sme si svojím rozhodovaním sami pripravili a odpustenie. Odpustenie druhým a hlavne sebe. To je to najdôležitejšie a zároveň najťažšie.

Musí človek, ktorý sa rozhodne pre Cestu, absolvovať nejakú špeciálnu prípravu?

Je vhodné, ak si záujemca pred sedením prečíta knihu Cesta od Brandon Bays alebo naštuduje informácie, aby mal predstavu, o aký typ metódy ide. Metóda je hlboko transformujúca a nie každý je ochotný priznať potrebu vlastnej zmeny. Zvyčajne väčšina ľudí hľadá vinníka za všetko, čo sa v živote deje, niekde vonku. Vo vlastnej praxi som sa stretla s prípadom, kedy mladý muž na vozíčku prišiel na základe odporučenia svojho priateľa. Okolie sa mu snažilo pomôcť, ale ako sa veľmi rýchlo ukázalo, on sám bol vo svojom vnútri spokojný s týmto stavom, ktorý mu zabezpečoval hlavne ochranu. V momente, keď sme sa dotkli tohto programu jeho mysle, ktorý ho držal v tejto navonok nekomfortnej avšak vo vnútri vo veľmi komfortnej zóne, prestal chodiť na sedenia. Program jeho mysle bol silnejší, ako jeho ochota niečo zmeniť. Všeobecne je potrebné len vlastné rozhodnutie a ochota otvoriť sa a pracovať na svojej zmene. Nedokážem pracovať s človekom, ktorý zmenu nechce. Dokážem však pracovať s človekom, ktorý ju chce, ale zatiaľ sa jej nevie otvoriť. Špeciálna príprava však nie je potrebná.

Je vhodné, aby Cestu absolvovali napríklad aj deti?

Cesta je veľmi vhodná aj pre deti. Metóda je rozpracovaná pre deti rôznych vekových kategórií. Pre najmenšie od piatich rokov formou rozprávky, až po procesy, ktoré sú jednoduchšou formou procesu pre dospelého. S úplne maličkými deťmi sa pracuje prostredníctvom rodičov väčšinou mamy, kedy sa pracuje s vedomím dieťaťa cez rodiča. Chcela by som však zdôrazniť a z vlastnej praxe potvrdiť, že pri práci s deťmi je veľmi vhodné, aby rodičia takisto pracovali na sebe, pretože zdravotný či emocionálny stav detí je často odrazom psychickej pohody v rodine a upozornením, že niečo v rodine nefunguje. Deti sú citlivé bytosti a niekedy stačí málo a ich život a zdravotný stav sa môže výrazne zmeniť.

Ak by naši čitatelia mali záujem o viac informácií, kde ich získajú? Robíte aj informačné besedy či semináre?

Ľudí, ktorí sa zaoberajú touto metódou, je zatiaľ na Slovensku ako šafránu. Avšak vďaka tomu, že Brandon Bays sa na našu žiadosť rozhodla viesť v októbri v Bratislave trojdňový seminár, všetky moje aktivity, ako aj aktivity ľudí, ktorí majú k Ceste blízko, smerujú k propagácii Cesty a tohto výnimočného semináru. Na jeseň opäť budem robiť prednášky, workshopy. Informácie nájdu čitatelia na stránke www.terapiacesta.sk, na oficiálnej stránke Cesty na Slovensku www.brandonbays.sk a na facebooku. Od septembra budú informácie v mnohých médiách, pripravujeme akcie na zvýšenie informovanosti o tejto metóde a pripravovanom seminári, medzi iným i akcie, na ktorých sa zúčastní aj Brandon Bays. Na októbrový seminár sa možno prihlásiť už dnes, prostredníctvom vyššie uvedených stránok.