Sú dni bežné a dni nevšedné...

Tých nevšedných je v našom živote pomerne málo a tak, ak takýto deň alebo dni zažijeme, je to udalosť, na ktorú zvyčajne dlhšie spomíname či nikdy na ňu nezabudneme. Takýmito výnimočnými dňami boli aj dni strávené počas semináru s Brandon Bays, ktory sa konal minulý víkend v Bratislave a dozvuky ktorého v nás ešte stále doznievajú.

Semináru sa zúčastnilo takmer 250 účastníkov a okolo 70 trénerov. Ja osobne som zažila podobných seminárov už veľa a mala som pocit, že už ma nič neprekvapí. Ale vždy sa znova a znova mýlim. Inak tomu nebolo ani teraz. Boli to tri dni nabité emóciami, energiou, príbehami, novými priateľstvami, ľudskými premenami, nadšenim, ktoré sa miešalo so slzami a bolesťou, na záver ktorej prišli žiarivé oči, vďačnosť, úľava a radosť ľudí, ktorí našli odvahu pozrieť sa tvárou v tvár svojej bolesti, svojmu vnútru a nastúpiť na cestu premeny svojho života. Ten, kto podobnú atmosféru a energiu nikdy nezažil, tažko pochopí o čom hovorim. To sa jednoducho nedá opísať, to sa dá jedine prežiť. Sú to okamihy, kedy sa bolesť snúbi s radosťou, úľavou, láskou a predovšetkým hlbokým pocitom odpustenia.

Keď som na záver semináru stála na pódiu spolu so všetkými, ktorí prispeli k tomuto úžasnému podujatiu a pozerala som sa do žiaracich a vďačných očí všetkých prítomných, začali aj mne slziť oči od dojatia, vďačnosti a lásky k týmto ľudom, ktorí našli odvahu, prišli a s dôoverou sa nechali previesť cez svoje emócie, bloky, bolesti či programy, aby nakoniec zažili oslobodenie a úľavu. Zaplavovala ma hlboká vďačnosť za to, že môžem stáť pri tom, ako sa ľudia prebúdzajú, otvárajú a dávajú si sami šancu na zlepšenie svojho života či zdravia. Zaplavila ma hlboká vďačnosť za to, že môžem spolupracovať s Brandon, pomáhať ľudom pomocou nástrojov, ktoré dala k dispozícii celému svetu, že sama mám šancu neustále realizovať zmeny vo svojom živote, uzdravovať svoje bolesti a kráčať svojou vlastnou cestou. V neposlednom rade vďačnosť za to, že spolupracujem s úžasnými ľudmi, mojimi kolegami, s ktorými organizujeme semináre, s hŕstkou terapeutov, ktorí rovnako ako ja celé srdce venujúCeste a že máme okolo seba nadšencov, dobrovoľných trénerov, ktorí venovali svoj čas, aby všetko počas semináru prebehlo čo najlepšie. Všetkým touto cestou z celého srdca ďakujem a teším sa, že sa stali súčasťou našej neustále sa rozrastajúcej rodiny cestovateľov.

Takisto chcem poďakovať Brandon za to, že opakovane prichádza na Slovensko a že vycítila potrebu hlbokej transformácie Slovákov. Že sa vnútorne rozhodla Slovensku pomôcť možno viac ako ktorejkoľvek inej krajine doposiaľ. Podľa jej slov má Slovensko úžasných ľudí, ktorí si netrúfajú vyjsť zo svojej ulity a ukázať svoju veľkosť. Väčšina z nás má v DNA zakorenený pocit nízkeho sebvaedomia a menejcennosti. Podľa jej slov na Slovensku nejde ani tak o osvietenie či prebudenie vedomia, ako o oslobodenie ľudského potenciálu, ktorý je u Slovákov síce obrovský, ale o to viac hlboko potlačený. A tak jej zainteresovanosť nás posúva ďalej. Môžme sa tešiť na jej ďaľší seminár už tento rok. Pravdepodobne v októbri. Brandon vďaka za tvoj záujem, pozornosť, ktorú Slovensku venuješ. Vďaka za obrovskú energiu a lásku, ktorú tu vždy nechávaš. Budeme sa všetci tešiť na stretnutie s tebou a Cestou, ktorá sa na Slovensku ukoreňuje, posúva nás na našu vlastnú cestu života a ktorá zároveň dáva šancu aj na globálnejšiu zmenu, a to zmenu nielen jednotlivca, ale dovolím si tvrdiť, postupne celého Slovenska.