Prameň životnej radosti

Prameň životnej radosti - Jana KoczkášováPred pár dňami som oslavovala svoje narodeniny a bol to deň, ktorý bol skutočne tak výnimočný a dal mi toľko vhľadov a momentov, že by som sa kvôli inšpirácii chcela s vami o niektoré z nich podeliť. Každý sviatok, narodeniny nevynímajúc, býva takmer vždy niečím odlišný od tých bežných dní. Tento môj narodeninový deň bol iný ako doterajšie a predsa v mnohom podobný, ako mnoho dní môjho súčasného života. Výnimočnosť alebo rovnakosť nespočívala v tom, že som dostala množstvo rôznych darčekov, tými materiálnymi začínajúc a hlboko citovými a ľudskými, v podobe množstva gratulácií a chvíľ strávených s mne milými a blízkymi ľuďmi, končiac. Rozdiel bol v hĺbke, intenzite a spôsobe prežívania. Niekoľko hodín samoty, ktoré som prežila na mojej individuálnej súkromnej párty s prírodou, bolo asi najintenzívnejším zážitkom posledných rokov. Pestrosť a farebnosť slnkom zaliatej čarokrásnej prírody mi vytvorila dokonalú kulisu pre hlboké vnútorné prežívanie radosti a vďačnosti za všetko, čo mi je dopriate. Každý krok, každý pohľad, každý zvuk v absolútnom prežívaní prítomnosti, sa hlboko vrýval do môjho vnútra a prinášal nekonečnú radosť, vďačnosť, pocit vnútornej slobody, naplnenia, blaženosti ... Tieto pocity tryskali z hĺbky môjho vnútra, duše, z celej mojej bytosti. Cítila som ich každou bunkou svojho tela. Tieto pocity nie sú pre mňa neznáme. Poznám ich dobre. Zažila som ich už veľakrát. Úlomkovito najprv v riadených terapiách, v meditáciách a neskôr som ich začala pociťovať aj v bežnom každodennom živote. Boli rovnaké a predsa úplne iné .... uvedomila som si, že tentokrát som narazila na prameň, zdroj a napojila som sa naň. Natrvalo! Sú veci, ktoré sa dajú slovami len ťažko sprostredkovať, či opísať. Ale viem a hlavne cítim, že sa to v tom momente stalo!

Pokoj, vyrovnanosť a prijatie sú už dlhé obdobie bez ohľadu na to, čo sa deje v mojom živote prítomné, ale pocity nekonečnej radosti, naplnenia a blaženosti, tie prichádzali a odchádzali. Prečo?

Dlhé roky, dá sa povedať od môjho útleho detstva, som sa snažila byť z rôznych dôvodov taká, ako to vyžadovalo moje okolie. Rodičia, škola, rodinné zvyklosti, neskôr som úplne splynula so životom rodiny, do ktorej som sa vydala. Kto pozná Enneagram bude, keď poviem, že som šestka, vedieť, o čom hovorím (kto nepozná, tomu doporučujem sa aspoň letmo s Enneagramom zoznámiť. Veľa vecí vám to ozrejmí). Až po mnohých rokoch som zistila, že napriek tomu, že vo vonkajšom svete sa zdalo byť všetko OK, ja som OK nebola. Napriek maximálnemu úsiliu byť niekým iným, podobať sa vlastnosťami, úspechmi či životom niekomu inému (rozumej mala som svoje vzory či autority), akoby som sa stále strácala a výsledok sa nedostavoval. Nebola som stále dosť dobrá, dosť milá, empatická, kompetentná, úspešná .... Pocity hlbokého smútku, zlyhania, nespokojnosti a vnútornej frustrácie boli mojimi spoločníkmi dlhé roky. Najprv dlhé roky skryte a neskôr i otvorene. Cesta k súčasnému skutočne radostnému bytiu nebola jednoduchá a ani rýchla (ale určite poteším ak poviem, že bola oveľa kratšia ako tá pôvodná). Nie preto, že by som sa bola málo snažila alebo nebola dostatočne vytrvalá, to určite nie. Bolo to hlavne kvôli tomu, že som od prírody analytický mysľový typ, ktorý kvôli strachu spochybňoval všetko čo sa dalo, hľadal milión variant, bojoval sám so sebou, so všetkým a hlavne s prijatím seba. Neprijatie samej seba a mojej hĺbavej mysle, ako základnej črty mojej osobnosti, boli tým, čo ma veľmi dlho brzdilo a zdržovalo na ceste k radosti. Ako terapeut som už dávno vedela, že vo svojej výbave máme všetky pocity a emócie, len preraziť cestu k nej natrvalo sa mi nedarilo. SEBAPRIJATIE bolo tým čarovným kľúčom, ktorý mi otvoril natrvalo dvere na cestu k radosti zo života. Empatia k samej sebe a prijatie spustili lavínu zmien ... najprv vnútorných a o niečo neskôr začal postupne život zrkadliť zmenu navonok. A napokon prišlo napojenie na zdroj radosti!

Prečo som sa rozhodla podeliť o moje hlboké zážitky je fakt, že ku mne prichádza množstvo ľudí, ktorí sú podobní ako ja (nie náhodou podobné priťahuje podobné). Mnohí veľmi chcú zmenu. Prečo sa to niektorým darí a prečo mnohým nie? Niektorým skutočne chýba trpezlivosť, vytrvalosť, hľadajú rýchle smart riešenia šité na mieru. Iní by zase boli najradšej, keby tú zmenu niekto za nich urobil a nedotklo sa to ich zabehnutej komfortnej zóny. Možno im ešte nedozrel čas na zmenu, možno sa pre skutočnú zmenu vnútorne ešte ani nerozhodli. Im moje slová pravdepodobne veľa nepovedia. Chcem sa však obrátiť na tých, ktorí kráčajú, vytrvalo krok po kroku a možno ešte nedosiahli to, čo ich k naštartovaniu zmien viedlo. Chcem ich podporiť a povedať: kráčajte ďalej! Doraziť do svojej radostnej, pokojnej a život naplňujúcej podstaty chvíľu, teda nejakú chvíľu, trvá. Kým prejdeme mnohými emocionálnymi vrstvami, zraneniami, vyskladáme myšlienkovú mapu nášho života a efektívne začneme krok po kroku fungovať v súlade s tým, kvôli čomu sme sem na túto Zem prišli, bez spoločenských masiek a v súlade sami so sebou, chvíľu to trvá, miestami bolí a čas od času nemáme pocit, že by sme to, čo žijeme, práve boli chceli. Je to však proces a jeho súčasťou je aj toto. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že len my sami a nikto iný nie je tvorcom nášho života. Toľkokrát vyslovená veta ... a tak dokonalo pravdivá, i keď to nechceme veľakrát pripustiť a stále hľadáme vinníka, okolnosti či odvolávame sa na osud. Treba pracovať na prijatí faktu, že pokiaľ sami nezačneme meniť svoj život v súlade s našimi pocitmi, potrebami a poslaním, nie egoisticky ale empaticky, na základe sebaprijatia, sebaúcty a hlavne sebalásky, nikto a nič nás na radostný a pokojný prameň života nenapojí.

Je mi preto nesmiernym potešením, že som na základe množstva prežitých skúseností a vnútorného pochopenia vlastnej životnej cesty a procesov životných zmien, poctená vašou dôverou a môžem byť aspoň na určitý časový úsek vášho života sprievodcom na vašej ceste života a byť účastná vašich zmien.

Život sám osebe je neustála zmena. Je to zákon prírody. Preto aj moje napojenie na prameň radosti nie je určite poslednou zmenou v procese môjho života. Preto kráčam s dôverou a vnútornou vierou, tak ako celé roky, ďalej ... a teším sa, čo mi život prinesie.

Viac sa o mojom živote a práci dozviete na www.janadaubnerova.com či na najbližšom osobnom stretnutí http://www.janadaubnerova.com/kalendar/

Jana Koczkášová