Je čas - ukončenie trieštenia a obnovenia celistvosti...

Je čas- kedy sa učíme vážiť si každý sám seba i seba navzájom.

To čo je našim dušiam úplne prirodzené a predsa sa zo života mnohých z nás takmer vytratilo.

Našťastie sa máme od koho učiť.

Cez zdravé, živé a žité vzory tých ktorí nezabudli i od prírody, v ktorej sú múdrosť a pravda hlboko zakorenené.

V dažďovom pralese či v zdravom slovenskom lese má každý organizmus svoje jasné a ničím nenahraditeľné miesto... Zdanlivo nepodstatný mach má v celkovom systéme rovnakú doležitosť, ako ten mohutný strom, ktorý sa čneje vysoko nad ním. Nikto z nich o sebe samom ani o tom druhom, vôbec nepochybuje, robí len TO- kôli čomu je tu.

Robí to úplne prirodzene, autenticky, najlepšie ako vie.

A o tom to je. Toto sa teraz nanovo učíme- spolupráci, symbióze, obnoveniu obyčajnej ľudskosti. Ide o to prinavrátiť túto esenciu do spoločnosti a života každého jedného nás. Život kde pekár, ktorý pre nás pečie chlieb s láskou a úctou k sebe a k svojej práci nie je menej ani viac ako manažér, ktorý dokáže robiť múdre a vedomé rozhodnutia... Kde učiteľka v škôlke môže s láskou a úctou vykonávať svoje poslanie a je rovnako hodná ako špičkový chirurg na klinike vykonávajúci náročné, život zachraňujúce zákroky. Kde robotník vykonávajúci svoju prácu hrdo a s úctou k sebe i k tomu čo tvorí je rovnako podstatný ako jeho nadriadený, ktorý dokáže múdro a ľudsky manažovať prácu celého tímu. Kde žena vytvárajúca priestor lásky a láskyplné prostredie pre svojho milovaného muža a deti je rovnako hodná ako muž, ktorý viac zarába peniaze. Kde každý si je vedomý, že by nevedel/ nechcel a možno ani nemohol vykonávať prácu toho druhého tak dobre, poctivo a s láskou, pretože jeho poslanie je teraz iné a tak je tam kde patrí a robí to najlepšie ako vie- s otvoreným srdcom a vedomý si svojej hodnoty.

Všetci sme jedno a jediné čo sa potrebujeme naučiť je zvedomiť si svoju hodnotu, veľmi vedome vkladať svoju životnú energiu do úplne všetkého čo tvoríme. Začínajúc od tých ,,malých,, vecí... Robiť veci s láskou a úctou k sebe, k tým druhým i životu, ktorý TU spolu tvoríme.

Sme na jednej lodi a na každom jednom z nás rozhodne záleží. Sme súčasťou jedného celku, ktorý nás presahuje a určuje podmienky nielen pre dnešok, ale i pre ešte lepší zajtrajšok. Tak kiež sa tak stane.

Miriam Fuzyová
Sprievodkyňa na ceste ženy, zakladateľka Hagia Sofia - oáza pre telo aj dušu.


Aj s touto témou prichádzajú esencie Araretama vytvorené prekrásnou, múdrou ženou, šamakou z brazílskeho pralesa Sandrou Epstein, ktorá to čo učí aj žije...

Liečivé esencie hlboko pracujúce s našimi emóciami. Prinášajúce v sebe pozvanie povymetať pivnice svojho nevedomia, oslobodiť sa od ilúzii, nezdravých presvedčení a vzorcov, vyniesť na povrch to čo nám už dávno neslúži, označiť to pravými menami a postaviť sa k tomu tak, ako si duša pýta. Esencie prinášajúce so sebou prijatie plnej pravdy bez príkras a pozvanie na hlbokú liečivú premenu...

Z celého srdca dávam do pozornosti

PREDNÁŠKOVÝ VEČER S CESTOU EMPATIE, ktorým nás prevedie Jana Koczkášová,
sprievodkyňa životnou zmenou, akreditovaná terapeutka a certifikovana konzultantka Araretama.

Tešíme sa na vás.