India - stret životnej reality a ilúzie mysle

Keď som sa minulý rok lúčila s Indiou, vôbec som netušila, že sa za krátku dobu, teda o rok,do Indie vrátim znova.

Rok, ktorý nasledoval po mojom návrate, sa niesol v duchu rôznych zmien a mala som pocit, že môj život sa začína od základov stavať na novo. Nič už nebolo na svojom mieste a všetko, čoho som sa vo svojom vnútri v Indii dotkla, sa postupne odzrkadľovalo v reálnom živote. To som však vôbec netušila, že to bude len slabý odvar toho, čo sa začalo diať po návrate z mojej druhej cesty do Indie. Tá sa uskutočnila vo februári tohto roku a bol to vlastne seminár No Ego Advanced. Už ako samotný názov naznačuje, išlo o intenzívnu prácu s programami ega. Práca s egom a India, to je neuveriteľná kombinácia, ktorá má tak silný efekt, že si to vôbec nedokážete predstaviť. To sa dá len na vlastnej koži a duši prežiť.

Už počas pobytu som mala pocit, že sa rozpadá veľa vecí, ktoré tvorili môj ochranný štít a zabezpečovali mojej osobe „ochranu“. Pokročilé nástroje, ktoré nám Brandon dala k dispozícii, zasahovali do hĺbky, otvárali staré rany, viedli do miest nášho vedomia, ktoré nieslo pozostatky i programov predkov prenášaných v DNA (informácie epigenetického kódu). Toto všetko ma otvorilo do informácií a pocitov, o ktorých som nemala ani tušenia, a ktoré mnohé veci z môjho života objasnili a dali im nový rozmer. Bolo to desať dní, ktoré otriasali mojimi programami, presvedčeniami, pomyselnými životnými istotami, a ktoré ma postavili na úplne inú štartovaciu dráhu môjho života. Mesiace, ktoré nasledovali po mojom návrate, sú poznačené neustálou konfrontáciou starého a nového v reálnom živote. Život plynie a funguje na základe úplne iných pravidiel, ako si naša myseľ predstavuje. Stret životnej reality a ilúzie mysle býva niekedy veľmi ťažký. A tak možno nazvať i toto moje obdobie po návrate, ktoré ešte stále v tomto duchu plynie. Neustála zmena, konfrontácia pravdy a predstavy mojej mysle, prerušovanie energetického spojenia s istotami, ktoré si moja myseľ vytvorila v podobe chybných presvedčení, prísah, nálepiek a pod. Život, vesmír alebo boh, akokoľvek si to nazvete, ma otvára dennodenne pravde, dostáva ma do prúdu života, kde niet boja, učí ma autenticite, otvára ma môjmu doposiaľ neobjavenému a nepoznanému potenciálu. Nachádzam v sebe hodnoty, ktoré som doposiaľ netušila. Čo mi však táto premena priniesla zo všetkého najviac je to, že moje telo je skutočným indikátorom toho, či idem správnym smerom a spoľahlivým odrazom mojich pocitov a emócií. Naučila som sa v každodennom reálnom živote (nielen v procesoch Cesty) pracovať s emóciami, ich prejavmi na fyzickej úrovni, prijímaním a následným uvoľnením zo svojho tela, a tým i života. Pochopila som, že akýkoľvek boj, ak aj prinesie dočasný pozitívny výsledok, je vlastne prehrou. Našou osobnou. Ľahkosť života vedie cez prijatie. Ak to nepochopíme, neuveriteľne si komplikujeme život, zhoršujeme svoje zdravie. V každej negatívnej situácii je totiž aj dar – posolstvo, ktorého prínos nemusíme ihneď vidieť a pochopiť. Ale verte, je tam. Mne osobne v ťažkých situáciách, ktoré nedokážem pochopiť či zmeniť, pomáha výrok „Nerozumiem, ale prijímam“.

Je toho strašne veľa, čo môj druhý pobyt vo mne naštartoval.

India vo mne neustále horí... Mám pocit, že sa všetko zrýchlilo, nič neplatí dlho a už vôbec nie natrvalo. Prijatie neistoty sa stalo východiskom môjho vnútorného pokoja.

India je krajina tisícov rozporov, protikladov.

Pre našinca v mnohých smeroch nepochopiteľná. Napriek tomu tak inšpirujúca. Vďaka ti India, že vďaka tebe dokážem meniť život, hodnoty i priority nielen sebe, ale hlavne ľuďom, ktorí prichádzajú ku mne so snahou niečo vo svojom živote zmeniť, otvoriť sa a prevziať život do vlastných rúk.

Moja druhá návšteva bola nečakaná, neplánovaná, rýchla.

A tak verím, že naše stretnutie ešte nekončí, a že ťa niekedy opäť možno neočakávane navštívim.