India - na úpätí Himalájí

India... Magické slovo, magická krajina, sen mnohých cestovateľov i bežných ľudí. Každý, kto sa vyberie do Indie, má svoje predstavy o tejto krajine. Niekoho tieto predstavy nakoniec v realite sklamú, niekoho prekvapia, iní nájdu to, čo hľadali. India sa dá vnímať očami, ale i tým, čo je očiam nedostupné. Kto vníma len očami, je sklamaný, pretože obraz mimoriadne chudobnej krajiny a spôsob života je pre oči bolestivý. Kto však hľadá viac, viac aj nájde.

Moje stretnutie s Indiou sa nedá pár vetami napísať, pretože to bol nielen dotyk s touto krajinou, jej tradíciami, rozpormi, krásou i zároveň nelichotivými stránkami, ale predovšetkým to bola moja cesta terapeuta, ktorý potreboval na vlastnej koži zažiť a precítiť hlboký rozmer tejto krajiny. Bola to cesta s Brandon a ďalšími 150 terapeutmi z celého sveta. Ľuďmi otvorenými a hľadajúcimi, hľadajúcimi práve to, čo cez pohľad očí nie je dostupné. Bola to Yatra, ktorá hlboko zasiahla do života každého z nás, ktorí sme tam boli. Dotkla sa našich najbolestivejších miest a odhalila nám naše ja tým najzvláštnejším spôsobom. Cez pocity, emócie, ktoré sme si všetci doniesli veľmi starostlivo ukryté hlboko v nás. Každé miesto, ktoré sme navštívili, a ktoré Brandon veľmi starostlivo vybrala, vyplavovalo veľmi silné pocity, emócie, spomienky, ktoré bolo treba spracovať, prijať, ktoré veľmi boleli, ale nakoniec priniesli obrovské uvoľnenie a slobodu.

Zažili sme pobyt v ášráme na úpätí Himalájí s rituálmi pochovávania ega, očistný kúpeľ v posvätnej rieke Ganga, Varanasi – mesto smrti a žobrákov s jeho pohrebnými rituálmi, prekrásne Vianoce s prežitím tradície ľudí z celého sveta kombinované s indickou tradíciou na prekrásnej biofarme Organic India, stretnutia s úžasnými duchovnými učiteľmi, posvätné miesta, hory, chrámy, obrady, a to všetko v spojení s naším ja, ktoré sa miestami búrilo, plakalo, zúrilo, radovalo, ale i čudovalo. Boli to dni plné emócií prežité v energii otvorenosti, lásky, porozumenia a spolupatričnosti ľudí z celého sveta, umocnené neopísateľnou energiou a charizmou Brandon a jej manžela Kevina. Bola to pre mňa ako terapeuta i ako bežného človeka nezabudnuteľná skúsenosť, tvrdá práca na sebe, dotyk so svojím skutočným ja, ktoré som doposiaľ nepoznala, plač, radosť, smiech, smútok, jednoducho životné prejavy v tej najfarebnejšej čistej podobe.

India je magická, má silné posolstvá, ktoré sú aplikovateľné bez rozdielu rasy, vyznania, či životného smerovania. Dáva nám šancu vidieť reálny obraz toho, kým skutočne sme a kým skutočne nie sme. Zhadzuje masky a odhaľuje našu skutočnú čistú podstatu a tvár. Ukazuje, že život by bol pre nás omnoho jednoduchší, keby sme žili zo svojej skutočnej podstaty, očistení od programov, pretvárok, presvedčení a prijímali život tak, ako prichádza. Bez strachov, hnevu, pocitov menejcennosti či nadradenosti. Náš život sa tvorí v mysli, v myšlienkach. A tak čisté a radostné myšlienky prameniace v našej skutočnej podstate, nám nastoľujú čistý a radostný život. Extrémne chudobná India je príkladom toho, ako ľudia prijímajú život, sú šťastní, radostní a pokorní, aj keď materiálny svet im nie je príliš dostupný.

Bola to veľká skúška, veľký zážitok, veľké ponaučenie... A ako hovorí Brandon, odchodom z Indie sa to nekončí. A má pravdu! India v nás všetkých horí ďalej ... Vďaka Brandon, vďaka Kevin, vďaka India! Táto cesta vo mne otestovala všetko, čo ste vo svojej metóde tak geniálne rozpracovali, všetko, čo som doposiaľ riešila a riešim i teraz. Pečať tejto cesty v mojom vnútri zostáva navždy a s jej odkazom žijem svoj každý deň.