Keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde

So Sandrou a jej systémom Araretama som sa spoznala v období, keď som mala za sebou už dlhé obdobie hľadania, osobnostného i duchovného rozvoja a prešla dlhú, miestami i veľmi tŕnistú životnú cestu. Bola som vtedy už dlhšie obdobie vyhľadávanou terapeutkou a intenzívne som pracovala s dospelými i deťmi na ich sebapoznaní, sprevádzala som ich nevyhnutnými zmenami. Svojou prácou som prispievala k hľadaniu a napĺňaniu životnej cesty mnohých ľudí. Zdalo sa, že všetko je v najlepšom poriadku, že kráčam svojou životnou cestou, vykonávam zmysluplnú prácu, ktorú som dlhodobo vnímala ako svoje poslanie.

Nekonečná únava, stále častejšie vyraďovanie z pracovných aktivít, absencia pocitu vnútorného kľudu, spokojnosti a radosti však dali šípiť, že to celkom pravda nebude. Dostala som sa do bodu, kedy som zrazu ja hľadala niekoho, kto by pomohol mne. Ako sa vraví: „Keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde“. A tak som sa stretla so Sandrou, ktorá bola v tom čase práve v Bratislave. Stretnutie bolo veľmi láskyplné a neformálne a jasne mi naznačilo, že napriek mnohým zmenám, ktorými som si prešla, ma čaká ešte veľmi intenzívna práca. Keďže vždy (teda nie vždy, ale od určitého času) som bola otvorená sebapoznávaniu, učeniu a sebarozvoju, využila som Sandrinu prítomnosť a absolvovala jej seminár. Jej seminár mi ponúkol úplne iný rozmer práce s emocionálnymi a mentálnymi blokmi, akú som dovtedy poznala a ako terapeut praktikovala. Tancom, pohybovou prácou s tieňmi a presne cielenou hudbou sa moje unavené telo dostalo po dlhom čase do stavu uvoľnenia a vnímala som, ako sa mi do tela dostáva energia, ktorá mi dlhodobo chýbala. Prišiel AHA moment a zrazu mi bolo jasné, ako veľmi som si svojím extrémnym záujmom o druhých a intenzívnou prácou s klientami bez rešpektovania vlastného života a nerešpektovaním svojich potrieb, fyzických limitov a svojich hraníc, ubližovala. Naučená byť za každú cenu silnou a zvládnuť všetko, som dostala vlastné telo i svoj život do absolútneho kolapsu.

Seminár bol len začiatkom mojej dlhej a moju trpezlivosť skúšajúcej cesty za vnútornou múdrosťou. Začala som užívať vibračné esencie, ktoré sa okamžite stali mojimi obľúbenými spoločníkmi a učiteľmi. Vďaka nim som začala klesať hlboko do svojho vnútra a vnímať seba úplne inak. Postupne sa začala skladať tapiséria môjho myslenia, mojich mentálnych blokov a programov, začala som si byť vedomá okolností a súvislostí môjho života. Esencia, ako učiteľ i terapeut v jednom, je veľmi múdra a priamočiara. Nedá sa pred ňou kľučkovať a ani uniknúť, ani hrať manipulatívne hry ega. A tak som sa postupne chtiac nechtiac začala dotýkať tých najbolestivejších miest svojej duše (a to som mala pocit, že už mám svoju minulosť viac menej vyriešenú. Haha). V zrkadle, do ktorého som bola nútená sa pozrieť, som videla neustále len jednu osobu. A ňou som bola JA. Ukázalo mi moje najzraniteľnejšie miesta, moje najväčšie tiene, ktoré som pochopiteľne nikdy nechcela vidieť a prijať ... obraz v zrkadle ma viedol stále hlbšie a hlbšie, až do mojej podstaty. Obrovský zlom nastal počas absolvovania 21-týždňového programu Wise Wo-man, kedy sa z môjho podvedomia i nevedomia začali uvoľňovať hlboké, dobre strážené emócie a vnútorné myšlienkové pochody. Bola som konfrontovaná so všetkými mojimi minulými i súčasnými vzťahmi, predovšetkým so vzťahom k samej sebe. Ukázalo sa, že koreňom takmer všetkého, čo sa mi v živote dialo, bol práve vzťah k samej sebe, ktorý bol na skutočne mizernej úrovni. Bolo to obdobie hlbokého uvedomovania, pochopenia, obrovských vnútorných vhľadov, púšťania a opúšťania všetkého, čo môjmu životu nikdy neslúžilo alebo už doslúžilo. Bolo to obdobie silného emocionálneho čistenia a veľmi radikálneho odstrihávania sa od mnohých dovtedajších súčastí môjho života. Ani nie tak v tom vonkajšiom svete, pretože tam veľa zmien prebehlo už predtým, avšak skôr v tom vnútornom, kde som v mnohých oblastiach bola intenzívne zaháčkovaná v minulosti, lipla na mnohých vzťahoch a súčastiach svojho života, ktoré prispeli k  vybudovaniu nezdravého vzťahu k samej sebe. Prišla som však do bodu, kedy som poďakovala za všetky skúšky, životné situácie i ľudí, vďaka ktorým som pochopila, čo som sa mala vo svojom živote naučiť a s láskou v srdci som sa s nimi rozlúčila. Nebolo to jednoduché a ani zďaleka to netrvalo krátko. Ale výsledok stojí za to!

Vrátim sa ešte krátko k prvému stretnutiu so Sandrou. Napriek mizérii, v ktorej som sa vtedy nachádzala, mi navrhla, či nechcem, keďže som terapeut, s ňou spolupracovať, pracovať s Araretamou a používať esencie a jej učenie pri práci s mojimi klientami. Niečo v mojom vnútri mi šepkalo ÁNO, myseľ však mala strach, strach zo zlyhania, z nového... Úplne nepochopiteľne po mnohých rokoch práce s klientami som cítila obrovskú neistotu, nedôveru v seba, svoje schopnosti ... na povrch vyplávalo presne to, s čím som neskôr veľmi intenzívne pracovala – zlý vzťah k samej sebe, nízka sebadôvera, sebaúcta, sebaláska, strach namiesto odvahy, neschopnosť rozhodovania .... Našťastie môj vnútorný hlas sa vtedy nechal o čosi intenzívnejšie počuť ako môj strach, a tak som sa vydala na cestu spolupráce s týmto veľmi účinným terapeuticko-výukovým systémom. Čím viac som začala vďaka esenciám a celému systému rozumieť sebe, tým s väčšou dôverou som sa púšťala do práce s klientami. Esencie užívam dodnes ... vnímam, že chcem ísť ešte ďalej, aby som čo najlepším poznaním seba dokázala pochopiť iných ... Veľkou výzvou je ešte stále užívanie si prítomného okamžiku a dôvera svojmu vnútornému hlasu. Ešte stále sa učím spoliehať sa hlavne na seba a nie na iných a nie len na racionálne myslenie ale na svoju vnútorný hlas. Naplno sa otváram dôvere v intuíciu a vo vlastné pocity.

Araretama sa stala pre mňa životným štýlom, priateľom i pomocníkom, ktorý mi do života priniesol pravdu, permanentný vnútorný mier, obrovskú obrodu i uzdravenie mojich vzťahov (i keď niektoré i skončili), zdravý a láskyplný vzťah k sebe, prijatie i sebaprijatie, vnútornú životnú radosť nezávislú na vonkajších okolnostiach (tento pocit som fakt nepoznala), vieru v tom najširšom slova zmysle, pocit, že život je úžasný, že tento svet je úžasné miesto pre život tu a teraz a hlavne prijatie seba. Seba ako ženy, a to nielen ako osoby žijúcej v ženskom tele, ale bytostne sa cítiacou ženou. Moje srdce sa otvorilo bezpodmienečnej láske, súcitu a empatii. Je toho veľmi veľa a skutočne ťažko sa celá tá vnútorná zmena v podobe návratu k sebe dá opísať slovami. Viem ale, že ľudia, ktorí ma poznajú dlhšie, zmenu mojej vibrácie a vyžarovania zaznamenali veľmi jasne.

Som nesmierne rada, že som dostala dôveru a možnosť kreatívne, slobodne a podľa vlastného uváženia implementovať tento nádherný systém, ktorý je založený na láske, empatii, prijatí a spolupráci, do svojej práce. Je nádherné zdieľať s ľuďmi ich životnú cestu a zmenu. Zmena je totiž jediná istota, ktorá nás v živote sprevádza. A čím skôr tento fakt prijmeme, tým ľahšie sa nám bude dýchať a žiť.