Moja cesta

Patrím ku generácii, ktorej bola veľmi jasne vytýčená cesta životom, dané presné pravidlá. Navyše, napriek mnohých danostiam a schopnostiam, som vďaka svojim vnútorným programom zapadla do šedivého priemeru a snažila som sa nevytŕčať, aby som náhodou nemusela prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia resp. za svoj život a život mojich blízkych. Táto cesta bola spočiatku veľmi pohodlná, pretože zodpovednosť za všetko, čo sa v mojom živote dialo, preberal neustále niekto iný. Spočiatku rodičia a neskôr dlhé roky môj manžel. Život mi dlhodobo naznačoval, že niečo nie je v poriadku, lenže vtedy som to nevidela. Opakujúce sa zdravotné problémy, komplikovaná operácia, to všetko nestačilo na to, aby som pochopila, že je potrebné niečo zmeniť. Nie v okolí, ale vo svojom vnútri. Hoci som už niekoľko rokov hľadala odpoveď na svoju nespokojnosť, odpovede som nenachádzala.  Až moje životné dno, kedy sa mi rozpadla rodina a strata manžela, s ktorým som prežila prevažnú časť svojho života, mi ukázalo pravú príčinu. Bol to zlom, kedy som netušila, ako môj život, predtým plný istoty, bude pokračovať. Netušila som, kde začať a čo riešiť ako prvé. Naskočilo množstvo otáznikov, ale zároveň vákuum, a teda priestor na zmenu. 

Vtedy sa mi dostala do rúk knižka od Brandon Bays „Cesta“. Okamžite som zacítila, že týmto smerom treba ísť, hľadať východisko a aj riešenie. V sebe. A keďže dnes viem, že nič nie je náhoda, krátko po prečítaní knihy sa konal seminár vo Viedni, a to rozhodlo... Našla som svoju cestu, svoju prítomnosť i budúcnosť. Spontánne som sa rozhodla absolvovať celé akreditované štúdium priamo u Brandon Bays. Život, ale hlavne tvrdá práca na sebe, ma postavila do úplne novej pozície. Z človeka bez potrebného sebavedomia, ktorý sa bál všetkého nového a bol závislý na názore iného, som sa zaradila medzi celosvetovú hŕstku inovátorov, ktorí začali uvádzať do života niečo nové, iné a na Slovensku zatiaľ dovtedy nepoznané. Môj dotyk sCestou bol na úvod plný neistoty, ktorá pramenila z toho, že nebolo možné veci, ktoré sa so mnou a mojím životom diali, konzultovať. Nebolo na Slovensku s kým. A diali sa rýchlo a radikálne. Vďaka Ceste som za veľmi krátky čas pochopila genézu svojho života, osudové chyby, míľniky, ale hlavne samu seba. Došlo ku kompletnej transformácii môjho myslenia, ale hlavne konania. Začala som chápať, kto som a kto nie som, spoznávala som hry a masky môjho ega. Začala som byť po mnohých rokoch sama sebou. Zažila som svoj návrat domov. A bolo to prekvapivé a milé spoznanie. Moje ustráchané ego sa začalo postupne meniť, život naberať krajšie obrysy, až nakoniec v mojom živote, napriek mnohým chmáram a zatiaľ nedoriešeným bolestiam a strachom, svieti slnko a vo vnútri zavládol nekonečný pokoj. Zmenila som kariéru, životný postoj, prostredie, v ktorom sa pohybujem. Moja práca sa stala poslaním a pomoc ľuďom mojou každodennou súčasťou. Práca s ľuďmi, ktorí sa rozhodli prevziať za svoj život zodpovednosť, ma nesmierne napĺňa, posúva dopredu a učí každým dňom žiť vedomejšie a v prítomnom okamžiku. Pochopila som, že život je presne taký, aký si ho v myšlienkach sami vytvoríme. Je presne taký, do akej miery si ho dovolíme žiť podľa nášho skutočného ja a nie podľa programov, ktoré sme si vytvorili my sami v snahe zapáčiť sa iným alebo nám ich posunulo naše okolie.

Človek je strojcom svojho šťastia, má právo i schopnosť žiť podľa svojich vlastných predstáv. To však chce pevné rozhodnutie a následné rozhodné nastúpenie na novú cestu ... Je to neľahké, ale možné. Existuje určite veľa spôsobov, ako to urobiť, ale môjmu životu napomohla práve Cesta, ktorá stála na začiatku tejto radikálnej zmeny, a ktorá ma sprevádza každý deň. Jej odkaz, zámer a výsledky stále úspešnejšie aplikujem vo svojom živote. Aj keď nie všetko je vyriešené a ešte stále sa bežný život dotkne starých bolestí, potlačených emócií alebo presvedčení, vnímam to ako skúšku a ďalší stupeň k vedomému odstráneniu starých programov. Nie je to už pohroma, ako som si predtým o všetkom myslela,ale len ďalší krok na mojej ceste.