Prednáškový večer s Cestou Empatie 12. 09. 2018

„Existujú dve cesty životom: Bežná a čarovná

Bežná, v ktorej nás strach, stereotyp a komfortná zóna udržuje v „pomyselnej istote, ktorá sa môže v ktoromkoľvek okamihu rozplynúť“.
Čarovná, ktorá prináša radosť, šťavnatosť, život. Aby sme mohli po nej kráčať, musíme zatriasť našimi neurotransmitermi, prejsť a precítiť naše jednotlivé emočné časti, stať sa vedomými a začať vibrovať v zmene.“
Sandra Epstein

Prednáškový večer s Cestou Empatie

Pred veľa rokmi, bez toho, aby som poznala tento citát, sa moje vnútro rozhodlo kráčať cestou čarovnou. Táto cesta skutočne poriadne zatriasla mojimi neurotransmitermi a priviedla k úplne inému, vedomému a farebnému spôsobu života. Na tejto ceste som získala bohaté skúsenosti a ako život ukazuje, práve tieto skúsenosti ľuďom veľmi pomáhajú hľadať vlastnú čarovnú cestu. A tak, počnúc septembrom 2018 som pre vás pripravila cyklus nezávislých prednášok spojených s ochutnávkou práce s našimi emóciami, našimi tieňmi či vzorcami správania. Témou prvej prednášky sú 
Štyri zakladné piliere k vybudovaniu Cesty empatie.

Budeme sa spájať s naším telom, učiť sa vnímať jeho komunikáciu s nami a učiť ho prostrednítvom hudby a intutívneho pohybu vyjadrovať naše pocity, bloky či vzorce. Budeme sa spolu stretávať pravidelne raz do mesiaca, pričom každá prednáška bude niesť so sebou nové témy súvisiace s naším životom.

Rezervačný formulár tu

Čo ma priviedlo k tejto myšlienke?

Priviedlo ma k tomu vnútorné presvedčenie a pocit, že medzi nami je určite veľa ľudí, ktorí hľadajú informácie a spôsob ako niečo vo svojom živote pochopiť, uchopiť či zmeniť. Možno nenašli ešte odvahu prísť na individuálne sedenie a na sebe pracovať alebo sa rovno zúčastniť semináru či workshopu, ale potrebujú počuť určité infomácie, zamyslieť sa a možno dostať vnútorný impulz niečo so svojím životom robiť. Ochutnávka by im v tom určite mohla pomôcť.

Priviedla ma k tomu i osobná skúsenosť, že osobné stretnutie, zdieľanie vlastných skúseností, či životného príbehu, ktoré k týmto skúsenostiam viedli, sú omnoho účinnejšie, ako len písanie príspevkov na web alebo na fcb. Veď práve osobné stretnutia a komunikácia je práve jedným z tých fenoménov, ktoré tu kedysi v našom živote boli a u mnohých sa vytrácajú ...

Téma prvého stretnutia: Cesta empatie a  štyri základné piliere potrebné k jej vybudovaniu

Termín: 12.9.2018 od 18.00 do 20.00
Miesto: Centrum Hagia Sofia – oáza pre telo a dušu, Klincova 20, Bratislava-Ružinov
Cena: 20,- EUR

Náš svet je plný podmieňovania, konkurencie a neprijímania. Je však už veľa ľudí, ktorí sa v tomto systéme necítia dobre, a ktorí našli cestu z tohto spôsobu fungovania von. K životu v prijatí a spolupráci. Vyjsť z tohto generáciami zaužívaného spôsobu fungovania von nie je na prvý pohľad jednoduché. Ale pomocou fungujúcich princípov a nástrojov áno.

Na prednáške sa dozviete:
  • O Ceste empatie ako ucelenom systéme
  • Čo je emocionálny fitness a prečo je pre náš život dôležitý
  • O neuroplasticite nášho mozgu
  • Čo stojí za našou neschopnosťou urobiť zmenu resp čo je príčinou stagnácie a rigidity
  • Prečo je potrebné pracovať s našimi tieňmi a čo to tiene sú
  • 4 piliere potrebné na zvládnutia dnešnej náročnej doby, ktorá neustále tlačí každého k prijatiu zmeny, ako charakteristickej črte dneška
  • O vibračných esenciách, ako nástroji odhaľovania našich emočných blokov a myšlienkových vzorcov a ich transformácii
  • Praktická ukážka, ako sa dá s týmito základnými piliermi pracovať, odhaľovať naše emocionálne bloky či vzorce pomocou tela, pohybu a energie
Touto cestou vás srdečne pozývam, aby ste si vyhradili v tomto uponáhľanom svete nejaký ten čas len pre seba a spoločne strávili dve hodinky v príjemnom prostredí, ktoré vám prinesú nielen informácie, ale aj osobnú skúsenosť a malú ochutnávku toho, ako sa dá trochu inak so svojím životom niečo robiť. Prídite v pohodlnom oblečení, aby sa vaše telo mohlo slobodne vyjadriť a komunikovať s vami prostredníctvom pohybu.

Prednáškový večer s Cestou Empatie 12. 09. 2018

Rezervácie ukončené ! 11.09.2018, 20:00
V prípade otázok kontaktujte tel.č. +421 915 747 539