COACHING DANCE 1-2. 6. 2019

Sandra Epstein - COACHING DANCE 1-2. 6. 2019Tanečná terapia so Sandrou Epstein (brazílskou učiteľkou) s hlbokým liečebným účinkom 

Cena terapie : 180 € 
Podmienkou je absolvovať seminár ZDROJ! Vzhľadom na to, že táto terapia prebieha počas semináru. O momente zaradenia terapie v rámci semináru rozhoduje Sandra, vždy v závislosti od energie skupiny a témy, ktorej sa individuálne terapie týkajú.

Počet ľudí je obmedzený na 8. Je potrebné, aby každý študent zaslal do 30.4.2019 informáciu o dátume narodenia, miesta narodenia a hodine narodenia (v prípade, že neviete presnú hodinu narodenia, tak aspoň približne časť dňa). Sandra si robí dôkladný rozbor každého účastníka a prípravu na každú terapiu vopred. 

Termín konania: 1. – 2. 6. 2019
Miesto konania: Academia Universum, Mlynské Nivy 34, 821 09 Bratislava
Čas konania: 10.00 do cca 18.00 h

Viac informácií si prečítajte tu


COACHING DANCE 1-2. 6. 2019

Rezervácie ukončené ! 15.05.2019, 00:00
V prípade otázok kontaktujte tel.č. +421 915 747 539