13. komnata v nás - 22.-23. 08. 2018

Termín: 22.-23.8.2018
Čas: od 8.00 do cca 16.00
Miesto: Klariská 14, 811 07 Bratislava (priestor Mysliteľne)


Koncept Mysliteľňa vznikol pred niekoľkými rokmi. Ide o interaktívny a hravý koncept prístupu k rozvoju jednotlivca aj tímu a súčasne aj fyzický tvorivý priestor so svojim geniom loci pre riešenia a pre prijímanie rozhodnutí klienta. V rámci Mysliteľne vznikajú programy a koncepty pre jednotlivcov, ale hlavne tímy z podnikateľského a korporátneho prostredia, väčšinou šité na mieru konkrétneho klienta. Existuje však niekoľko tréningových podujatí, ktoré sú otvorené a prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto pôsobí v uvedenom prostredí a vníma, že by sa ho téma jednotlivých otvorených tréningov mohla dotýkať.

Jedným z otvorených konceptov Mysliteľne je i 13. Komnata v nás. Tento tréning je určený tým, ktorí sa pri práci na sebe a s kolektívom stretli s vecami logicky, rozumovo či racionálne nevysvetliteľnými. Tým, ktorí sa cez objavovanie svojich 13. komnát (oblastí, kde nám racio a logika nedávajú a nemajú riešenia) dostávajú bližšie k sebe samému, k porozumeniu seba samého, a tým i druhých.

Základom tréningu je intenzívna zážitková koučingová forma práce. Keďže stále viac je zrejmé (a uvedomuje si to i korporátny a podnikateľský svet), že do nášho života nezasahuje len rozum a logické riešenia, veľká časť tohto tréningu je venovaná emocionálnej inteligencii, jej porozumeniu, praktickému a efektívnemu prepojeniu s aktivitami lídra. Zážitkovou formou, ktorej súčasťou bude hra i pohyb sa účastníci dotknú svojich emócií, sabotérov, hraníc, sebahodnoty, ale i svojich vízií a pilierov, od ktorých úspešnosť naplnenia ich vízie závisí.

Ak ste sa rozhodli, že leto je ten správny čas urobiť niečo pre seba, pre rozvoj svojho líderstva, ste srdečne vítaní a bude mi potešením privítať vás na tomto tréningu spolu so svojimi kolegyňami, skúsenými lektorkami, koučkami a facilitátorkami Veronikou LukáčovouDagmar Kéryovou, spoluautorkami projektu Mysliteľňa.

Viac informácií a prihlášky TU, prípadne na +421 915 747 539