COACHING DANCE 19-20. 5. 2018

Sandra Epstein - COACHING DANCE 19-20. 5. 2018Tanečná terapia so Sandrou Epstein (brazílskou učiteľkou) s hlbokým liečebným účinkom 

Cena terapie : 180 € 
Podmienkou je absolvovať seminár SOUL!

Terapie prebehnú v rámci semináru SOUL vždy po skončení každého dňa (sobota nedeľa). Počet ľudí je obmedzený na 8. Je potrebné, aby každý študent zaslal do 30.4.2018 informáciu o dátume narodenia, miesta narodenia a hodine narodenia (v prípade, že neviete presnú hodinu narodenia, tak aspoň približne časť dňa)

Termín konania: 19. – 20. 5. 2018
Miesto konania: Academia Universum, Mlynské Nivy 34, 821 09 Bratislava
Čas konania: 10.00 – 18.00 h

Viac informácií si prečítajte tu


COACHING DANCE 19-20. 5. 2018

Rezervácie ukončené ! 18.05.2018, 00:00
V prípade otázok kontaktujte tel.č. +421 915 747 539